Två glädjande rapporter visar på ökad facklig styrka!

Partsmodellen

Blogg

2021-04-21

En arbetsmarknad i förändring innebär utmaningar. Arbetsvillkor förändras, nya jobb uppstår och nya branscher tillkommer där arbetsvillkoren naturligtvis ska vara schyssta. TCO-förbundens medlemmar uttrycker ett behov av kunskapshöjande insatser för att de ska klara av att hänga med i sina yrken. Då är det viktigt med ökad facklig styrka, och förra veckan presenterades två rapporter som pekade i just den riktningen.

Inte på länge har arbetsmarknaden varit under sådan förändring som just här och nu. Sedan ett tag pågår rejäl strukturomvandling – mycket hänger ihop med digitaliseringen och de möjligheter den erbjuder. Men också med det omformande av samhället som behovet av grön och klimatsmart tillvaro på vår planet kräver. Lägg därtill att vi är precis mitt uppe i en pandemi och den ökade takt i omställningen som den medfört i många sektorer, branscher och yrken.

Den föränderliga arbetsmarknaden erbjuder många möjligheter – digitalisering kan möjliggöra att arbetsuppgifter automatiseras, vilket i sin tur erbjuder chans att addera kvalitet och ökad mänsklig närvaro i verksamheter där det utrymmet idag är allt för litet.

Facket – har med det sagt – en väldigt viktig roll i den tid vi lever i. Den kollektiva styrkan i att tillsammans, och i dialog med arbetsgivare, runt om i landet skapa goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i både gamla och nya verksamheter är central för individen. Men också för att Sverige som nation ska fortsätta den framgångsrika utvecklingen med tillväxt byggd på kunskap och kompetens. Och där tillväxt och reallöneökningar har lyckats gå hand i hand. Där vi undvikit större konflikter och genom kompromisser hittat breda lösningar. Den svenska arbetsmarknadsmodellen har genom decennier levererat ett framgångskoncept för alla inblandade.

Men den modellen bygger på facklig styrka. Och facklig styrka uppnås genom många medlemmar som tror på idén med kollektiv kraft, och många förtroendevalda som är beredda att för sina arbetskamraters och medlemmar i fackets räkning ta diskussionen och ibland fighten.

Därför var det väldigt glädjande när det förra veckan presenterades två rapporter som pekade mot just ökad facklig styrka. Den ena var forskaren Anders Kjellbergs rapport som visade att den fackliga organisationsgraden ökade under förra året, för första gången sedan mitten på 1990-talet. Organisationsgraden ökade både bland arbetare och tjänstemän. För arbetare ökade den från 60 procent 2019 till 61 procent och för tjänstemännen var motsvarande ökning från 72 till 73 procent. Den sammanlagda organisationsgraden gick upp från 68 till 69 procent. Sammantaget fick facken 75 000 fler medlemmar förra året. Bra är också att en huvudförklaring till ökningen av organisationsgraden bland arbetare är uppgången bland de utrikesfödda vilken fortsatte för andra året i rad.

Den andra rapporten med relevans för det fackliga arbetet var SOM-institutets förtroendeundersökning som gav vid handen att förtroendet för facket som samhällsinstitution ökade under året som gick. Med den historiska arbetsinsats som många fackliga företrädare gjorde under 2020 är det såklart extra roligt med den positiva utvecklingen.

Det förra året innebar på många sätt en stor prövning för de fackliga organisationerna. Redan innan pandemin tog fart hade politiken också satt press på parterna genom att kliva in och vilja reglera arbetsrätten. Den utmaningen klarade parterna genom hårt jobb och garanterade därmed partssystemets styrka även fortsättningsvis. Dessutom levererade överenskommelsen en bred lösning på de stora utmaningar omställningen av arbetsmarknaden är. Lägg därtill att parterna hanterat pandemin för att i så stor utsträckning som möjligt hjälpa medlemmarna och samtidigt värna verksamheterna i olika sektorer genom till exempel både krisavtal och korttidsavtal, rådgivning, förhandling och stöd.

Tillsammans kan vi. Och glad blir jag, över att fler ser värdet av den fackliga styrkan – både genom att gå med i facket, och genom att tro på facket som viktig aktör i vårt samhälle. Men vi slår oss inte till ro. Varje dag är en bra dag att ställa frågan – du är väl med i facket?

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström