Håll ögonen på budgetbollen

Samhällsekonomi

Blogg

2021-08-26

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

Med tanke på vädret kanske alla var glada att den sedvanliga journalistsamlingen på Harpsund istället blev en digital pressträff. Finansministern presenterade en uppdaterad ekonomisk prognos och pekade översiktligt ut inriktningen. Presentationsbilderna kan ses här

Om allt går som förhoppningarna är kring ett fortsatt öppnande av ekonomi och aktiviteter förväntas en stark återhämtning av ekonomi och arbetsmarknad. De nya reformer som görs för återstart behöver därför vara utformade med god precision för de viktigaste insatserna. Samtidigt måste en god beredskap fortsatt finnas för bakslag och behov av förlängda krisinsatser även om de då kan behöva få ny utformning.

Även om återhämtningen på arbetsmarknaden förväntas bli stark, så är den ökande långtidsarbetslösheten mycket bekymmersam, det gäller främst lågutbildade, personer som saknar gymnasieutbildning och/eller språkkunskaper. Men även bland tjänstemän har långtidsarbetslösheten ökad alarmerande. TCO har tillsammans med Saco och LO nyligen presenterat förslag på åtgärder som regeringen bör noga ta till sig. Likaså behöver budgetpropositionen innehålla medel och organisation för att kunna sätta den viktiga partsöverenskommelsen kring omställning i verket. Arbetslöshetsförsäkringen behöver få en långsiktig reformering med bland annat permanent högre tak. Det är en mycket angelägen fråga för TCO, läs mer i rapporten Svensk a-kassa blir allt sämre.

Ett annat viktigt område är välfärdens finansiering, med stabila planeringsförutsättningar för kommuner och regioner. Att statsbudgeten ska fortsatt ersätta för de ej planeringsbara extra kostnaderna för vården pga pandemin tyckte jag att man kunde utläsa av presentationen. Men det behövs också en rejäl uppstramning av de många olika tillfälliga och öronmärkta statsbidragen.

Det finns många fler reformer som TCO vill se. En sak som särskilt bör nämnas är dock behovet av en bredare skattereform. Även om Januariavtalet inte längre gäller, så var det en viktig punkt där arbetet aldrig påbörjats. Regeringen borde i budgetpropositionen avisera att man nu sätter igång en expertutredning som kan ta fram ett underlag för en kommande reform. 

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter