Långtidsarbetslösheten kräver omedelbara insatser

Arbetsmarknad

Nyhet

2021-07-09

Långtidsarbetslösheten är historiskt hög och har stigit för alla fackliga centralorganisationers medlemsgrupper, oavsett utbildningsnivå. Nu behövs det kraftfulla åtgärder – annars är risken stor att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en hög nivå med stora kostnader för såväl individ som samhälle. Idag lämnar LO, TCO och Saco över ett antal förslag till åtgärder till regeringen.

I fjol (vid denna tid) tog LO, Saco och TCO gemensamt fram rapporten Investeringar i utbildning under krisen. Nu har ett år gått och krisen i ekonomin och på arbetsmarknaden har ändrat karaktär. Då steg arbetslösheten kraftigt och det rådde stor osäkerhet om krisens effekter. Nu faller arbetslösheten och bland prognosmakarna är den samlade bilden att konjunkturen fortsätter att återhämta sig.
Samstämmigheten är även stor att det största problemet på arbetsmarknaden är det stora och därtill fortsatt ökande antalet långtidsarbetslösa.

Idag har de tre centralorganisationerna LO, TCO och Saco överlämnat en rapport med konkreta samt förslag på åtgärder som bidrar till att bekämpa långtidsarbetslösheten.

Rapporten fokuserar på empiri och forskning kring långtidsarbetslöshet samt på vilka åtgärder som är effektiva för att bekämpa densamma. I vårt 16-punktsprogram ingår bland annat att stärka Arbetsförmedlingens anvisningskapacitet och arbetsförmedlarrollen, säkerställa att fler arbetslösa erbjuds stöd från specialistprofessioner, reguljär utbildning, arbetsmarknadsutbildning och subventionerade ansträngningar, höja taket inom de subventionerade anställningarna och permanenta tillfälliga förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen.

Förslagen på åtgärder är nödvändiga – de bör föras in i budgetpropositionen för 2022.

Ladda ner rapporten Åtgärder mot långstidsarbetslöshet – Ett inspel inför budgetpropositionen för 2022.

Pressmeddelande från LO, TCO och Saco.

Lyssna på inslaget i Ekot, Sveriges radio