Sätt igång jobbet med en skattereform

Samhällsekonomi

Blogg

2020-12-04

Man ser inte skogen för alla träd är en bra metafor för skattepolitiken just nu. Dussintals mindre ändringar ska prickas av. Men i januariöverenskommelsen finns en punkt 4 om en samlad skattereform. Det är hög tid att sätta igång det arbetet.

Samhällsdebatten om behovet av en samlad skattereform har åter blivit mer intensiv. Nyligen presenterade Klas Eklund på uppdrag av ESO ett förslag till mer enhetliga skatter som bättre gynnar jobb och företagande. Rapporten är mycket intressant och flertalet förslag ligger väl i linje med det som TCO föreslår. Rapporten rekommenderas till läsning. Liksom exempelvis det SNS-seminarium som hölls igår där rapporten presenteras.

Trots att flertalet partier hade en samlad skattereform på sin dagordning inför valet, och det finns som en viktig punkt i januariavtalet, punkt 4, har det ännu inte påbörjats något sådant arbete. Någon kanske tänker att det inte varit politiskt läge att sätta igång några bredare förhandlingar. Det är dock inte så det kan gå till, rent praktiskt.

En bredare reform behövs, för att kunna lösa problem som tycks politiskt och praktiskt omöjliga var för sig, men genomförbart tillsammans, eller som Klas Eklund uttrycker det "verkligen kunna blanda äpplen och päron". Men det kräver att det finns ett brett underlag, gennomtänkt, genomarbetat och genomräknat. Och försett med lagtexter. Och det måste några ha tagit fram. Därför bör det tillsättas en expertutredning, med en kunnig ledning, och ett ordentligt kansli med resurser för att ta fram sådana genomarbetade underlag. Som partierna sedan kan förhandla om för att skapa en stabil struktur på skattesystemet.

Istället håller finansdepartementet nu på med en strid ström av skatteförändringar som pekar i de flesta olika riktningar utom mot mer enhetlighet och begriplighet. Nyttan med de olika förslagen i förhållande till skattebortfallet är i bästa fall diskutabel.

I förrgår beslutade riksdagen om ytterligare en modell för sänkta inkomstskatter, en skattereduktion som ges på inkomster av arbete, socialförsäkringar och pension. Den kunde då inte utformas som en utökning av jobbskatteavdraget, eftersom det bara ges på inkomst av förvärvsarbete. Olika politiska majoriteter vid olika tillfällen har gjort inkomstskatterna till ett helt obegripligt ämne för dem som betalar. Ytterligare fem förslag som har anknytning till inkomstskatten är nu ute på remiss för synpunkter den närmsta månaden, i syfte att pricka av andra punkter än nr 4 i januariavtalet.

Det är hög tid att nu sätta igång arbetet med att istället ta fram ett användbart underlag för en bredare skattereform. Där det lönar sig bättre att utbilda sig, anstränga sig och ta ansvar. Där det är bättre villkor för jobb och växande företag. Som är fullt finansierad genom höjda skatter inom områdena exempelvis konsumtion, kapital och miljöskadlig verksamhet. (Om detta skrev jag häromdagen i Altinget).

Varför inte ge Klas Eklund det uppdraget?

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter