TCO: Flera positiva besked i statsbudgeten men stor oro över välfärdens finansiering

Samhällsekonomi

Pressmeddelande

2022-11-08

TCO välkomnar att omställningsstudiestödet finansieras i enlighet med partsöverenskommelsen. Det är också välkommet att taket i a-kassan ligger fast under mandatperioden. TCO ser däremot med stor oro på att det generella statsbidraget till regioner och kommuner är otillräckligt. Det kan innebära att nedskärningar är att vänta i välfärden.

– Vi har känt en viss oro över för omställningsstudiestödets framtid under hösten. Det är därför välkommet att regeringen anslår de medel som krävs för att staten ska uppfylla sina åtaganden utifrån partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. Däremot ser vi inga särskilda satsningar på utbildningar på högskolenivå riktade till yrkesverksamma tjänstemän. För att omställningsstudiestödet ska bli riktigt verkningsfullt är det en nödvändighet, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Klokt att inte sänka taket i a-kassan

Arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken är två centrala områden för TCO.

– Det är klok politik att inte sänka taket i a-kassan, inte minst när vi står inför en lågkonjunktur som kan få kännbara konsekvenser på arbetsmarknaden. En aktiv arbetsmarknadspolitik behövs alltid, men i synnerhet när det är svåra tider. Där ser vi brister i dagens budget. Arbetsmarknadsutbildningar är en nyckel, säger Therese Svanström.

Långsiktighet krävs inom välfärdens finansiering

Välfärdens långsiktiga finansiering är mycket angelägen för TCO. För att skapa rimliga arbetsvillkor och arbetsmiljö behövs långsiktiga planeringsförutsättningar. Det är också en förutsättning för kompetensförsörjningen i sektorn och därmed kvalitet i verksamheten.

– Jag är mycket bekymrad över välfärdens finansiering. Ökningen av det generella statsbidraget i budgeten uppgår till sex miljarder kronor. Det är på tok för lite jämfört med innevarande år och effekter av inflation, och kommer att leda till nedskärningar av basverksamhet i regioner och kommuner. För mig är det här den viktigaste trygghetsfrågan. Vi måste ha en välfärd vi kan lita på, över hela landet. Då behövs det också skjutas till långsiktiga och tillräckliga medel från staten. Det ser vi inte att nästa års statsbudget gör, säger Therese Svanström.

Man sitter vid en dator i ett kontorslandskap och vänder sig mot kollegor som diskuterar i bakgrunden

De viktigaste punkterna i statsbudgeten 2023

Några av TCO:s utredare och experter går igenom det viktigaste i budgeten utifrån sina respektive områden. 

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström

Alla kan inte ersättas för allt – men det går att prioritera klokare

TCO:s helhetsbedömning är att det är en stram budget vilket är rimligt just nu, men vi är inte helt nöjda med hur regeringen använt reformutrymmet, bloggar Therese Svanström. 

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez