De viktigaste punkterna i statsbudgeten 2023

Samhällsekonomi

Nyhet

2022-11-09

Det finns flera frågetecken i regeringens budget för 2023. Hur blir det med arbetslösheten när man drar ner i arbetsmarknadspolitiken, de stora arbetsmiljörelaterade folkhälsoproblemen och en a-kassa som inkluderar fler? Men det finns också flera bra saker. Några av TCO:s experter går här igenom det viktigaste i budgeten utifrån sina respektive sakområden.

En första genomläsning av regeringens budget 2023 gav TCO flera bra besked med att taket i a-kassan behålls och att omställningsstudiestödet finansieras som beslutat. Däremot uttrycker TCO:s ordförande Therese Svanström i ett pressmeddelande oro inför välfärdens finansiering:

– Jag är mycket bekymrad över välfärdens finansiering. Ökningen av det generella statsbidraget i budgeten uppgår till sex miljarder kronor. Det är på tok för lite jämfört med innevarande år och effekter av inflation, och kommer att leda till nedskärningar av basverksamhet i regioner och kommuner, säger Therese Svanström.

Sofia Hylander, utredare utbildning och omställning

Att det inte skruvats i tilldelningen av medel till det nya omställningsstudiestödet är givetvis en lättnad. Stödet är en fantastisk möjlighet för yrkesverksamma tjänstemän att öka sin kompetens eller byta spår eller yrke och det övervinner det största hindret för vidareutbildning, det vill säga ekonomin. Men stödet måste följas av ett utökat utbildningsutbud. Att anslagen till såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolan minskar är ett steg i fel riktning. Läs hela texten.

Håkan Gustavsson, utredare arbetsmarknad 

När arbetslösheten väntas stiga behövs mer arbetsmarknadspolitik – inte mindre. Regeringen väljer att dra ner på arbetsmarknadspolitiska insatser och program, man skär också i Arbetsförmedlingens anslag. Istället satsas på nystartsjobb, men det kompenserar inte neddragningarna. Läs hela texten.

Maria Ahrengart, utredare arbetslöshetsförsäkringen 

Det är sedan tidigare redan känt att regeringen behåller det höjda taket i a-kassan, vilket TCO jobbat för under lång tid. Däremot är det negativt att den tillfälligt längre karenstiden förlängs. Vi vill se fler förändringar för a-kassan: fler ska kunna omfattas och vi vill ha en bredare och enklare a-kassa. Läs hela texten.

Martine Syrjänen Stålberg, utredare arbetsmiljö 

Det är positivt att Arbetsmiljöverket får ökade anslag för att bland annat motverka arbetslivskriminalitet och hantera sitt nya uppdrag kopplat till visselblåsning. Det är också positivt att det statliga bidraget till regionala skyddsombud ökas något. 

Regeringen konstaterar också mycket av det TCO sagt, till exempel att hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär och att kvinnor i högre grad än män lider av arbetsrelaterade besvär. Mot den bakgrunden efterlyser TCO skarpare åtgärder för att få bukt med de här folkhälsoproblemen. Läs hela texten.

Karin Pilsäter, utredare skatter och ekonomisk politik 

Välfärdens finansiering

För att få bästa möjliga kvalitet i verksamheterna i kommuner och regioner så krävs förutsättningar för långsiktig planering. Tyvärr räcker inte de sex miljarder som regeringen beslutat i budgeten särskilt långt. Regeringen måste se över systemet med välfärdens finansiering så att kommuner och regioner slipper dra i nödbromsen för vård och utbildning till exempel när konjunkturen går ner. Läs hela texten om välfärdens finansiering.

Skatter

Bra att regeringen inte höll vad de lovade kring skattesänkningar i den lågkonjunktur vi är i nu. Däremot bör man nu ta tillfället i akt för att göra en bred skatteöversyn. Någon helrenovering behövs inte men en ordentlig storstädning. Läs hela texten om skatter. 

Åsa Forsell, utredare jämställdhet

Mycket mer borde göras för ökad jämställdhet, budgeten är knappast ett steg fram. Däremot är det bra att de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen verkar bli kvar och även Jämställdhetsmyndigheten. Läs hela texten.

Mikael Dubois, utredare välfärdsfrågor

De genomförda reformerna inom sjukförsäkringen ligger fast. Fokus kommer att vara på rehabilitering och att motverka och förkorta sjukskrivningar. Allt detta tycker TCO är bra. Frågetecken finns dock kring vilka ambitioner regeringen har. Läs hela texten.

 

Alla kan inte ersättas för allt – men det går att prioritera klokare

TCO:s helhetsbedömning är att det är en stram budget vilket är rimligt just nu, men vi är inte helt nöjda med hur regeringen använt reformutrymmet, bloggar Therese Svanström. 

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström
Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois