Det behövs mer – inte mindre – arbetsmarknadspolitik i budgeten

Arbetsmarknad

Blogg

2022-11-08

I budgetpropositionen för 2023 beskriver regeringen att Sverige går en utmanande tid till mötes med lågkonjunktur och stigande arbetslöshet. Samtidigt annonserar regeringen nedskärningar inom arbetsmarknadspolitiken. När arbetslösheten väntas stiga behövs mer arbetsmarknadspolitik – inte mindre.

Idag har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2023. Regeringen beskriver att Sverige går en utmanande tid till mötes. Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur nästa år samtidigt som inflationen fortsätter att pressa både hushåll och företag. Till detta kommer att arbetslösheten väntas stiga.

Regeringen drar ned på åtgärder som rustar de arbetssökande

I budgeten kan man läsa att regeringen väljer att dra ned på arbetsmarknadspolitiska insatser och program. I ett läge med stigande arbetslöshet planerar alltså regeringen att minska anslagen för åtgärder som skulle kunna rusta de arbetssökande. Regeringen skär också i Arbetsförmedlingens anslag för personal och lokaler. Detta lägger inte grunden för den effektiva arbetsmarknadspolitik som regeringen säger sig vilja prioritera.

Fler nystartsjobb kompenserar inte för neddragningarna

Regeringens satsning på fler nystartsjobb kompenserar inte för de neddragningar som annonseras. I stället handlar det om att arbetsmarknadspolitiken kommer att få en ny tyngdpunkt – där fokus riktas mot att göra det billigare att anställa.

Subventionerade anställningar, bland annat nystartsjobb, är ett viktigt inslag i en effektiv aktiv arbetsmarknadspolitik. Men, det behövs mer. Antalet långtidsarbetslösa är redan nu högt och många av dessa behöver hjälp av Arbetsförmedlingen. Ibland behövs hjälp av en arbetsförmedlare, bland behövs en arbetsmarknadsutbildning eller någon annan aktiv arbetsmarknadspolitisk insats. Då är neddragningar av dessa anslag fel väg att gå. Detta har TCO skrivit om tidigare.

Färre arbetsförmedlare riskerar att skapa flaskhalsar

Faktum är att nedskärningar av Arbetsförmedlingens anslag för personal och lokaler riskerar att hindra myndigheten från att öka antalet personer som får ta del av subventionerade anställningar. Med färre arbetsförmedlare riskerar det att uppstå flaskhalsar i myndighetens verksamhet. Det behövs helt enkelt en annan balans mellan Arbetsförmedlingens olika anslag.

Satsa på yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar

I ett läge med stigande arbetslöshet, men också utbredd brist på arbetskraft, vore en tydlig satsning på Arbetsförmedlingens yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildning en lämplig prioritering. Någon sådan återfinns dock inte i budgeten. När arbetslösheten väntas stiga behövs mer arbetsmarknadspolitik – inte mindre.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson