Långtidsarbetslösheten är största utmaningen – men TCO har svaret

Arbetsmarknad

Blogg

2022-05-31

Vi har just nu ett unikt läge på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetsgivarna söker efter personal som aldrig förr och bristen på arbetskraft är historiskt hög är det rekordmånga som varit utan arbete länge. En satsning på Arbetsförmedlingens yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildning skulle kunna pressa ned långtidsarbetslösheten och samtidigt bidra till att lindra bristen på arbetskraft.

Tillsammans med LO och Saco har vi tagit fram ett program mot långtidsarbetslöshet. De huvudsakliga temana är värda att lyfta igen. 

  1. Säkerställ tillräckliga personalresurser hos Arbetsförmedlingen för att hjälpa de långtidsarbetslösa.
  2. Öka antalet personer som får en subventionerad anställning.
  3. Fler arbetssökande måste få möjlighet att utbilda sig. Detta gäller både reguljära studier och Arbetsförmedlingens upphandlade yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildning.

Glädjande nog fortsätter läget på arbetsmarknaden att förbättras. Arbetsgivarna söker just nu efter personal som aldrig förr, sysselsättningen är högre än innan pandemin och Arbetsförmedlingens statistik visar på en lägre arbetslöshet än innan krisen.

Pandemin har dock fört med sig en kraftigt ökad långtidsarbetslöshet, även om också den fallit tillbaka något sedan de högsta noteringarna under fjolåret. För gruppen med särskilt långa tider utan arbete, mer än två år, syns dock ännu inga tydliga tecken på förbättringar.

Största utmaningen på arbetsmarknaden

Alla initierade bedömare är överens om att långtidsarbetslösheten är den just nu största utmaningen på arbetsmarknaden. Läget är särskilt allvarligt för utrikes födda som är kraftigt överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa, något som SVT Nyheter uppmärksammat.

Samtidigt som långtidsbetslösheten är historisk hög fortsätter bristen på arbetskraft att stiga och noteras nu på de högsta nivåer som någonsin uppmätts. Brist på arbetskraft är negativt för hela samhället. Det begränsar utvecklingen av både sysselsättningen och tillväxten i ekonomin och därmed även möjligheterna att finansiera och utveckla välfärden. Brist på arbetskraft är även negativt för arbetsmiljön för de yrkesverksamma. I förlängningen kan brist på arbetskraft även leda till ökad arbetslöshet.

Tudelningen har aldrig varit större 

Vi har alltså ett unikt läge på den svenska arbetsmarknaden med en historiskt stark efterfrågan på arbetskraft men också rekordmånga som varit utan arbete länge. Tudelningen har sannolikt aldrig varit större än idag.

En stark arbetsmarknad gynnar naturligtvis även arbetssökande som står längre från arbetsmarknaden. För att angripa långtidsarbetslösheten på bästa sätt behövs dock även ytterligare arbetsmarknadspolitiska satsningar och redan ifjol tog TCO tillsammans med Saco och LO fram ett program mot långtidsarbetslöshet med 16 olika förslag. Förslagen är konstaterat effektiva och har stöd från forskning inom området arbetsmarknadsekonomi. Förslagen har tre huvudsakliga teman:

  • Säkerställ tillräckliga personalresurser hos Arbetsförmedlingen för att hjälpa de långtidsarbetslösa.
  • Öka antalet personer som får en subventionerad anställning.
  • Fler arbetssökande måste få möjlighet att utbilda sig. Detta gäller både reguljära studier och Arbetsförmedlingens upphandlade yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildning.

Satsa på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning

Det är bekymmersamt att så få arbetslösa deltar i Arbetsförmedlingens upphandlade yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar. Detta trots ett särskilt uppdrag till myndigheten från regeringen. Speciellt eftersom vi vet att det fungerar för att bekämpa långtidsarbetslösheten. En satsning på den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen skulle dessutom kunna bidra till att lindra bristen på arbetskraft, något som TCO skrivit om tidigare.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson