TCO saknar mer resurser till kommuner och regioner i vårbudgeten

Samhällsekonomi

Blogg

2023-04-18

Igår presenterades ”vårbudgeten”, både de korta ändringarna och de långa riktlinjerna. Från TCO hade vi velat se mer pengar till kommuner och regioner, och efterlyser fortsatt att välfärden får mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar att planera verksamheten.

Kombinationen av lågkonjunktur, hög inflation och stor osäkerhet om såväl den säkerhetspolitiska som den ekonomiska utvecklingen gör det fortsatt till en grannlaga uppgift att balansera den ekonomiska politiken.

Det behövs mer pengar till kommuner och regioner

Välfärdens finansiering hamnar här i ett särskilt svårt läge. Det hade behövt skjutas till mer pengar akut till kommuner och regioner. Regeringen borde lagt större vikt vid att skola, sjukvård, socialtjänst och omsorg inte ska behöva dra i nödbromsen på grund av att vissa kostnader skjutit i höjden. Regeringen borde gett ett kortsiktigt tillskott i vårändringsbudgeten.

I kommuner och regioner pågår redan ett intensivt arbete med sparplaner för i år. Välfärdens pengar ska räcka till både hemtjänstens bensinkostnader och skolmat, som blivit avsevärt dyrare utan att behovet av undersköterskor eller lärare minskat. För att klara ekonomin under innevarande år kommer det att ske olika typer av nedskärningar som både blir svåra att ta igen senare, och försämrar arbetsförutsättningarna i verksamheterna.

Inflationsrisken då?

Det är alltför mekaniskt tänkt att varje extra utgift driver på inflationen på samma sätt och lika mycket. Att tillfälligt lätta på sparkraven i vård och skola driver sannolikt inte alls på prisökningarna. Möjligen i förlängningen tvärtom.

I vårbudgeten läggs några extra pengar, exempelvis 25 miljoner för mindre undervisningsgrupper. Men det kräver motsvarande nya utgifter och faktum är att 25 miljoner över hela landet räcker till ungefär en fjärdedels lärare i en kommun som exempelvis Botkyrka i Stockholm. För de flesta mindre kommuner kommer det inte vara värt tiden att ens ansöka om dessa pengar. Sådana riktade tillskott är inte god hushållning.

TCO efterlyser långsiktighet och en bredare reform för välfärdens finansiering

Framför allt behövs betydligt mer långsiktiga ekonomiska planeringsförutsättningar för skola, sjukvård, omsorg och socialtjänst. Förutsättningarna för att driva verksamhet med god kvalitet är att det går att planera mer långsiktigt och därmed skapa rimliga arbetsvillkor. Det skulle behövas besked om de ekonomiska förutsättningarna, inte bara för nästkommande år, utan för en längre period framåt.

Välfärdens finansiering, förutsättningarna för kommuner och regioner att planera och finansiera utbildning, sjukvård, socialtjänst och omsorg skulle behöva en bredare reformering, inte bara en ständig diskussion om antal miljarder eller miljoner i tillägg. Det hade vi velat se att regeringen föreslå en reform kring i vårpropositionen. Läs mer om TCO:s förslag.

En reform för välfärdens finansiering är ett av de många förslag TCO lyfte fram inför vårpropositionen, läs mer om det.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter