En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69 )

Sjukförsäkring

Remissvar

2021-12-22

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU -2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO tillstyrker samtliga förslag som berörs i detta yttrande men med kommentarer och tillägg.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois