Hur ska arbetsförmågan bedömas för en trygg sjukförsäkring?

Sjukförsäkring

Event

2020-02-20

Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar: Ska sjukskrivnas arbetsförmåga bedömas mot arbeten där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara eller mot fiktiva arbeten som inte finns på arbetsmaknaden?

Efter att TCO, LO och SACO riktat kritik mot Försäkringskassans bedömningar av de sjukskrivnas arbetsförmåga vid dag 180 tillsatte regeringen en utredning ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum”. Utredningen har nyligen presenterats och i den finns förslag som bland annat rör bedömningen av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete, utformningen av undantagsregeln särskilda skäl och villkor kring rehabiliteringsersättningen.

Välkomna till frukostseminarium med utredaren Claes Jansson som presenterar utredningens förslag. Dessutom kommer representanter från Lärarförbundet och Unionen att diskutera vad förslagen konkret kan innebära för deras medlemmar och politiker från Socialförsäkringsutskottet som diskuterar utredningens förslag och nästa steg.

Frukost serveras från kl. 8.00

Program

Inledning

Therese Svanström, ordförande TCO.

Presentation av utredningens förslag och arbete 

Claes Jansson, utredare för ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum”.

Erfarenheter från att stötta sjukskrivna medlemmar

Hans Flygare, ombudsman, Lärarförbundet och Linda Wallin, förbundsjurist, Unionen.

Politiken; kommentar, reflektion och nästa steg

Rikard Larson (S), riksdagsledamot och vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet.
Solveig Zander (C), riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet

Moderator: Åsa Julin