Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Sjukförsäkring

Pressmeddelande

2021-09-08

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Regeringen aviserade på onsdagens pressträff att taket i sjukförsäkringen höjs från dagens åtta prisbasbelopp till tio prisbasbelopp.
- Att taket i sjukförsäkringen höjs är mycket välkommet och något som TCO länge har efterfrågat. Genom att taket höjs blir sjukförsäkringen den inkomstbortfallsförsäkring som den är tänkt att vara också för de breda tjänstemannagrupperna. Det i sin tur är viktigt för försäkringens legitimitet, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Ett höjt tak i sjukförsäkringen från åtta till tio prisbasbelopp skulle innebära 800 kronor mer före skatt varje månad för den som tjänar som medianlönen, 32 400 kr. Vid en månadslön på 35 000 kronor innebär det höjda taket knappt 3 000 kronor mer i månaden. För de flesta tjänstemän, alla som tjänar mer än 39 000 kronor i månaden, skulle det innebära cirka 6 000 kronor mer i månaden. Med kollektivavtalad sjukförsäkring kan ersättningen ytterligare kompletteras, upp till 90 procent av lönen.

Regeringen presenterade även förslag vad gäller möjligheten till rehabilitering efter dag 365, ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren.
- Det innebär att fler som blir sjukskrivna ges en möjlighet att komma tillbaka till sitt arbete där kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Idag är det alltför många tjänstemän som tvingar avbryta sin rehabilitering i förväg trots att de är på väg tillbaka. Det är orimligt både för den enskilde och för samhället som går miste om värdefull kompetens, säger Therese Svanström.