Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kontroll och kunskap

Sjukförsäkring

Remissvar

2022-01-31

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80) från Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar.

TCO välkomnar utredningens förslag. Privata sjukvårdsförsäkringar reser frågor kring etik och tillgång till hälso- och sjukvård och påverkan mellan privata sjukvårdsförsäkringar och den allmänna och offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Utredningens förslag bedöms utgöra viktiga steg för att klargöra dessa frågor och öka kunskapen och kontrollen över privata sjukvårdsförsäkringar för att säkerställa att hälso- och sjukvård ges utifrån de etiska principer som finns i hälso- och sjukvårdslagen.

Läs hela remissvaret här

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois