Sjukförsäkringen förbättras i den riktning som TCO drivit – hurra!

Sjukförsäkring

Blogg

2020-11-26

Sjukförsäkringen kommer att förändras, vilket är väldigt positivt. Vi i TCO har bedrivit ett aktivt påverkansarbete i många år för att förbättra försäkringen och besked vi fick under torsdagen 26 november är en viktig delseger. Det kommer att få stor betydelse inte minst för tjänstemannagrupperna på arbetsmarknaden.

Ett av de stora problemen med dagens regelverk är att när en person varit sjukskriven i mer än 180 dagar så kan den personens arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden. För den som är sjuk men har goda förutsättningar att kunna återvända till sitt ordinarie arbete inom en rimlig tidshorisont ställer det här till med problem. TCO-förbundens medlemmar är professionella och välutbildade. De har investerat i både utbildning och karriär. 180-dagarsgränsen kan alltså innebära skillnaden mellan att kunna stanna kvar i yrket eller tvingas lämna det.

Varit slöseri med kompetens

I praktiken innebär det till exempel en lärare eller ingenjör, en polis eller specialistsjuksköterska som inte är frisk nog att arbeta med det yrke som den är utbildad till kan bli tvungen att säga upp sig från sin tjänst för att arbeta med i princip vad som helst. Detta är givetvis helt orimligt och ett slöseri med kompetens. Det gäller inte minst i det fall det handlar om personer som arbetar inom yrken där det råder brist på kompetens.

Handlar om stora kostnader

Jag skrev om precis den här frågan i en debattartikel i som publicerades i Dagens industri 25 november. I den texten finns det ett räkneexempel som visar vilka belopp det handlar om:

Kostnaden för den femåriga gymnasielärarutbildningen i matematik och naturkunskap vid Malmö universitet är 480.000 kronor. Att utbilda en polis vid Umeå universitet kostar närmare 275.000 kronor för de två år av utbildningen som genomförs vid lärosätet. Den treåriga utbildningen vid Chalmers för högskoleingenjör i mekatronik, som till exempel utvecklar morgondagens självkörande bilar, kostar 300.000 kronor. Ett yrke som vi läst mycket om under pandemin är specialistsjuksköterskorna i intensivvården. Vid Karolinska institutet kostar den utbildningen 467.000 kronor. Att tvingas lämna yrken som dessa är en dålig affär för alla.

Tack för viktiga steg framåt

Beskedet idag innebär alltså att vi komma bort en bit från det slöseri med både skattemedel och personers erfarenhet och kompetens som sjukförsäkringens konstruktion lett till. Här vill jag berömma regeringen, Centerpartiet och Liberalerna för att de tagit viktiga steg framåt. Även Vänsterpartiet har spelat en viktig roll i att sätta tryck i frågan i riksdagen.

Dagens besked innebär alltså att prövningen vid 180 dagar förändras vilket är mycket värdefullt. Nu måste utredningens förslag om att bedömningen av arbetsförmåga sker mot angivet, normalt förekommande arbete bli verklighet för att säkerställa en rättssäker och begriplig sjukförsäkring.

Även det förslaget – tillsammans med många andra – går att genomföra i närtid om den viljan finns. TCO:s uppgift är att se till att det blir så. Det fortsatta arbetet ser jag fram emot. Liksom det kanske viktigaste arbetet av allt – att utveckla och sätta kraft i det förebyggande arbetet på alla arbetsplatser för att se till att ingen ska behöva bli sjukskriven från arbetet.