Slutreplik: Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion

Sjukförsäkring

Debattartikel

2020-05-27

Det är glädjande att generaldirektören säger sig ha tagit till sig av kritiken rörande myndighetens bristande förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning, skriver fackens representanter i en slutreplik.

Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg har replikerat på vårt debattinlägg om Försäkringskassans remissvar på betänkandet ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” (SOU 2020:6). Vi välkomnar att generaldirektören är betydligt ödmjukare och sakligare i sina formuleringar än myndigheten är i sitt remissvar.

Som framgår av vår inledande artikel sticker Försäkringskassans remissvar ut på ett anmärkningsvärt sätt, i sin negativa värdering av utredningens förslag och analyser, jämfört med andra remissinstanser. Särskilt intressant är att Arbetsförmedlingen och Sveriges Läkarförbund, som båda har stora erfarenheter av sjukskrivningsprocessen och kontakt med sjukskrivna, tillstyrker utredningens förslag. Varför det är så och hur detta påverkar sjukförsäkringen legitimitet finns anledning att på ett seriöst och nyanserat sätt fortsatt analysera och diskutera.

Utredningen och de flesta av remissinstanserna anser att det är viktigt att Försäkringskassan på ett bättre sätt än idag samspelar med de andra aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Därför är det glädjande att generaldirektören säger sig ha tagit till sig av kritiken rörande myndighetens bristande förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning. Denna aspekt är viktig inte minst för att säkerställa att utredningens förslag om att underlätta rehabilitering och återgång i arbete inte störs eller spolieras av en stelbent och verklighetsfrånvänd arbetsförmågebedömning.

Ytterst är frågan om utformningen av sjukförsäkringens regelverk, precis som Öberg skriver, en politisk fråga. Det handlar om att göra komplexa avvägningar som rör den försäkrades rätt till ersättning, hur återgången i arbete ska underlättas och vilka omställningskrav som ska ställas på den försäkrade och arbetsgivaren.

I denna diskussion har givetvis Försäkringskassan och andra expertmyndigheter en viktig roll att spela. Från fackligt håll ser vi fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion om hur sjukförsäkringens funktionssätt ska kunna förbättras.

Mikael Dubois, välfärdsutredare, TCO

Kjell Rautio, välfärdsutredare, LO

Thomas Andrén, välfärdsekonom, Saco

Robert Sjunnebo, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd

 

Läs även artikeln på Dagens arena.