TCO: Regeringen blandar och ger i jobbsatsningen

Arbetsmarknad

Pressmeddelande

2021-09-07

TCO välkomnar regeringens jobbsatsningar på att bland annat förstärka Arbetsförmedlingen. Det är viktig för att möta den historiskt höga långtidsarbetslösheten. Men nu krävs tydligare besked om hur utbildningssystemet ska matcha tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Trots att utvecklingen på arbetsmarknaden i stort är positiv ökar långtidsarbetslösheten på bred front, och även bland tjänstemän. I juli krävde LO, TCO och Saco därför gemensamt att regeringen skulle ta krafttag mot de historiskt höga nivåerna. Kraven har gjort avtryck i budgeten i det jobbpaket på 8 miljarder kronor som regeringen lade fram idag.

Satsningen på Arbetsförmedlingen löser upp knutar som hindrar en effektiv arbetsmarknadspolitik, bland annat genom att det gör det möjligt att anställa fler arbetsförmedlare. Att fler arbetslösa kan få en subventionerad anställning, till exempel en extratjänst, är också en mycket viktig insats mot långtidsarbetslösheten.

–  Det här är nödvändiga förstärkningar för att förbättra arbetsmarknadspolitiken och fortsätta ta Sverige ur pandemin. Det är nu viktigt att fortsätta fokusera insatserna mot långtidsarbetslösheten. Det är det största problemet inom det arbetsmarknadspolitiska området, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Men det finns också besked som saknas.

– Satsningarna inom arbetslöshetsförsäkringen räcker inte. Jag är förvånad att regeringen inte permanentar de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i a-kassan. Inkomsttrygghet har ett stort värde för både individer och samhälle, i synnerhet nu när fler grupper blir långtidsarbetslösa.

Regeringen lägger nu också grunden för att genomföra partsöverenskommelsen om omställning på arbetsmarknaden.

–  Det är väldigt välkommet och nödvändigt. Men för många tjänstemannagrupper betyder omställning vidareutbildning inom högre utbildning. Hur vi skapar förutsättningar för ett utökat utbildningsutbud på universitet och högskolor svarade inte regeringen på idag.