TCO:s remissvar på betänkandet En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring

Sjukförsäkring

Remissvar

2024-01-19

Arbetsskadeförsäkringen har under en längre tid urholkats i och med att allt färre får ersättning. TCO välkomnar utredningens förslag som TCO bedömer stärker den ekonomiska tryggheten vid arbetsskada och gör försäkringen mer jämställd. Särskilt ändrade grundvillkor möjliggör att fler anmälda arbetsskador kan prövas och fler få ersättning när de skadats eller blivit sjuka av sitt arbete.

TCO har skickat in ett yttrande till Socialdepartementet om betänkandet En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet

Förslagen stärker den ekonomiska tryggheten och gör försäkringen mer jämställd

TCO välkomnar utredningens förslag som TCO bedömer stärker den ekonomiska tryggheten vid arbetsskada och gör försäkringen mer jämställd. Särskilt ändrade grundvillkor möjliggör att fler anmälda arbetsskador kan prövas och fler få ersättning när de skadats eller blivit sjuka av sitt arbete.

Bra med avskaffade undantag, ändrade regler kring indexering och höjt tak

Avskaffandet av undantagen stärker försäkringsskyddet i ett arbetsliv präglat av snabba organisatoriska förändringar och höga krav på flexibilitet, liksom vid smitta. Ändrade regler kring indexering och höjt tak gör försäkringen mer förutsägbar för de försäkrade och stärker den ekonomiska tryggheten.

TCO ser också positivt på utredningens förslag kring försäkringsskyddet vid hemmaarbete som nu förtydligas, samtidigt som det är viktigt att fortsatt följa upp hur skyddet utvecklas enligt rättspraxis.

Läs hela remissvaret

Seminarium: Vad händer med arbetsskadeförsäkringen?

När utredningen presenterats hösten 2023 höll TCO ett seminarium där bland annat utredaren Dan Holke och riksdagsledamötena Magnus Resare (M) och Jessica Rodén (S) deltog. 

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois