TCO:s remissvar på betänkandet En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022

Sjukförsäkring

Remissvar

2024-07-01

Under 2021 och 2022 genomfördes flera reformer utifrån förslag från utredningarna En trygg sjukförsäkring med människan i centrum och Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO anser att det är orimligt att gå tillbaka till det restriktiva och dysfunktionella regelverk som gällde innan reformerna genomfördes. Därtill anser TCO att det finns flertalet brister i utvärderingens underlag och slutsatser

Tjänstemännens Centralorganisation TCO har givits tillfälle att inkomma med remissvar på betänkandet En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 (SOU 2024:26) från Utredningen om sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering.

Under 2021 och 2022 genomfördes flera reformer utifrån förslag från utredningarna En trygg sjukförsäkring med människan i centrum och Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO var starkt drivande för reformerna som motiverades av de omfattande brister i sjukförsäkringen som TCO-förbunden mötte genom medlemmar som blivit sjukskrivna.

Utredningens uppdrag och slutsatser

Utredningen Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering har haft i uppdrag att utvärdera reformerna. Det handlar bland annat om regelverket kring övervägande skäl vid dag 180 och särskilda skäl vid dag 365 i sjukperioden, regelverk om normalt förekommande arbete inom angiven yrkesgrupp och ett mer flexibelt regelverk för deltidssjukskrivning.

För samtliga reformer ovan finner utredningen att reformerna inte uppnått sina syften och att risken för omotiverat långa sjukskrivningar eller felaktig användning av sjukförsäkringen har ökat. Följaktligen föreslår utredningen att samtliga reformer dras tillbaka med en återgång till det mer restriktiva regelverket som gällde innan reformerna genomfördes.

TCO avstryker utredningens förslag

TCO anser att det är orimligt att gå tillbaka till det restriktiva och dysfunktionella regelverk som gällde innan reformerna genomfördes. Därtill anser TCO att det finns flertalet brister i utvärderingens underlag och slutsatser. TCO avstyrker därför bestämt utredningens förslag att dra tillbaka reformerna kring övervägande skäl och särskilda skäl, reformen om angiven yrkesgrupp, reformerna om äldreregler vid sjukpenning, reformen kring flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning samt reformen kring behovsanställda.

Läs hela remissvaret.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois