TCO på plats i Almedalen

TCO, Almedalen

Nyhet

2023-05-22

Hur kan vi minska hot och våld i arbetslivet? Hur uppnår vi ett långsiktigt hållbart pensionssystem? När i livet tar den ekonomiska ojämställdheten fart och vad kan man göra åt det? Detta och mycket mer kommer TCO:s företrädare och experter vilja prata om under Almedalsveckan. Träffa dem i TCO-landet eller anlita dem till ditt arrangemang!

Foton på TCO-företrädare som kommer vara på plats under Almedalsveckan

Anlita TCO:s företrädare och experter

Vill du anlita någon av TCO:s företrädare eller experter? Kontakta kommunikationschef Jonas Mellqvist.
jonas.mellqvist@tco.se
072-092 88 70
08-782 91 17

Bland annat följande personer kommer vara på plats:

Therese Svanström, ordförande

Mikael Sjöberg, kanslichef

Charlotta Helge, samhällspolitisk chef

Karin Pilsäter, samhällsekonom

Lise Donovan, jurist

Åsa Forsell, utredare jämställdhet

Sofia Hylander, utredare utbildning och omställning

Lena Orpana, utredare pension

Joakim Lindström, utredare a-kassa, arbetskraftsinvandring, arbetslivskriminalitet, digitalisering

Mikael Dubois, utredare välfärdsfrågor

TCO:s och TCO-förbundens seminarier

TCO anordnar flera seminarier och andra arrangemang i TCO-landet på Strandgatan 19, precis intill Almedalsparken. Här hittar du hela vårt program. 

Följ TCO på Twitter, Instagram, Linkedin och Facebook.

Flera av TCO:s medlemsförbund kommer vara på plats i Almedalen: Journalistförbundet, Polisförbundet, Scen & film, TULL-KUST, Unionen, Vision, Vårdförbundet.

Bild på Jonas Mellqvist

Kommunikationschef

Jonas Mellqvist