TCO:s företrädare i Almedalen 2024

TCO, Almedalen

Nyhet

2024-05-31

Vad ska facken ta för roll i klimatomställningen? Hur kan föräldraförsäkringen fortsätta vara en motor för ökad jämställdhet? Hur får vi bukt med hot, våld och trakasserier mot tjänstemän? Detta och mycket mer kommer TCO:s företrädare och experter vilja prata om under Almedalsveckan. Träffa dem i TCO-landet eller anlita dem till ditt arrangemang!

Anlita TCO:s företrädare och experter

Vill du anlita någon av TCO:s företrädare eller experter? Kontakta kommunikationschef Jonas Mellqvist.

jonas.mellqvist@tco.se

072-092 88 70

08-782 91 17

Vi är på plats

Therese Svanström, ordförande, pratar gärna om demokrati, jämställdhet, sjukförsäkringen, pension och tjänstemännens roll i samhället.

 

Mikael Sjöberg, kanslichef, pratar gärna om läget på arbetsmarknaden, ledarskap och hur den svenska fackföreningsrörelsen mår.

 

Charlotta Helge, samhällspolitisk chef, pratar gärna om den svenska modellen som en superkraft för klimatomställningen samt tjänstemännen som demokratibärare.

 

Boel Callermo, utredningschef, pratar gärna om arbetsmiljö och hur vi uppnår ett hållbart arbetsliv.

 

Christina Springfeldt, internationell chef, pratar gärna om hur vi värnar partsmodellen och den sociala dialogen i EU-arbetet, vilka sakfrågor TCO vill att EU ska arbeta med samt om vikten av det internationella (fackliga) samarbetet.

 

Åsa Forsell, utredare, pratar gärna om ekonomisk jämställdhet, vad föräldraskap innebär för kvinnors och mäns inkomster samt hur föräldraförsäkringen behöver utvecklas för att vara en motor för ökad jämställdhet.

 

Lise Donovan, jurist, pratar gärna om arbetsrätt, visselblåsning och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Dessutom kan Lise ge en lägesbild av fackliga rättigheter internationellt.

 

Sofia Hylander, utredare, pratar gärna om kompetensförsörjning, högre utbildning, livslångt lärande och omställningsstudiestöd.

 

Mika Domisch, internationell sekreterare, pratar gärna om fackligt arbete internationellt och i Europa.

 

Joakim Lindström, utredare, pratar gärna om arbetskraftsinvandring, a-kassa och digitalisering.  

 

TCO:s och TCO-förbundens seminarier

TCO anordnar flera seminarier och andra arrangemang i TCO-landet på Strandgatan 19, precis intill Almedalsparken. Här hittar du hela vårt program. 

Flera av TCO:s medlemsförbund kommer vara på plats i Almedalen: Forena, JournalistförbundetPolisförbundetScen & film, STTULL-KUSTUnionenVisionVårdförbundet.

Bild på Jonas Mellqvist

Kommunikationschef

Jonas Mellqvist