Utbildning och omställning

Utbildning och omställning

Artikel

Kunskap är nyckeln till välstånd och välfärd. En välutbildad befolkning stärker tillväxt och konkurrenskraft, ökar social rörlighet och underlättar omställning. Utbildning för TCO handlar i första hand om just omställning – att skapa bättre möjligheter till utbildning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

  • Ge högskolan och yrkeshögskolan ett omställningsuppdrag – utbildningsutbudet behöver utökas för att möta behoven.
  • Ta vara på lärcentra för breddad rekrytering och ökad tillgänglighet till högre utbildning i hela landet.
  • För att säkra kompetensförsörjningen i hela landet vill TCO se mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken.

Omställningsstudiestödet kräver ett förändrat utbildningsutbud​

Behovet av omställning har ökat i takt med att arbetsmarknaden har förändrats, och viktiga steg har tagits i rätt riktning. Omställningsstudiestödet som infördes 2022 är helt centralt för att undanröja det största hindret för vidareutbildning, nämligen finansiering. Men ännu är vi inte i mål.

För att omställningsstödet ska fungera fullt ut behöver utbildningsutbudet anpassas. Det finns en stor efterfrågan på fler flexibla kurser som passar yrkesverksamma tjänstemän, främst inom högre utbildning​. Detta framkommer i en TCO-rapport från 2022 (Varför händer det inget?). Rapporten visar också att det finns flera hinder för lärosätena att bredda sitt utbud – bland annat uppger nästan hälften av de svarande lärosätena att de med dagens system för resurstilldelning inte har möjlighet att utöka sitt utbildningsutbud.

TCO:s förslag för ett utökat utbildningsutbud​

  • Tydliga omställningsuppdrag till universitet och högskolor samt yrkeshögskolan​
  • Säkerställ rimliga handläggningstider och uppföljning av omställningsstudiestödet​
  • Utvecklingsmedel till nya utbildningar för omställning och livslångt lärande​
  • Se över resurstilldelningssystemet och öka flexibiliteten i antagningssystemet
  • Premiera förstärkt samverkan och samproduktion​

Lärcentra tillgängliggör utbildning i hela landet

Så kallade lärcentra spelar en viktig roll för att tillgängliggöra högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter. Det visar TCO i en rapport från 2020. Lärcentra är också ett viktigt verktyg för breddad rekrytering, eftersom de tycks locka till sig många studenter som annars inte kunnat eller valt att söka sig till högre utbildning. Det kan till exempel handla om något äldre vuxna – ofta kvinnor, ofta med familj – som är djupt rotade där de bor och inte har möjlighet att flytta till en studieort. Lärcentra på orten skapar då en möjlighet till högre utbildning även för dem. Det i sin tur kan vara avgörande för den lokala och regionala kompetensförsörjningen.

TCO vill se en hållbar finansieringsmodell för lärcentra samt tydliga incitament för lärosäten att förlägga utbildningsplatser och kurser på lärcentra i hela landet.

I detta webbinarium presenteras TCO:s rapport – Vidareutbildning, varför och för vad? Rapporten handlar om tjänstemäns utbildningsbehov på en arbetsmarknad i förändring.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander

Prenumerera på alla våra nyheter inom utbildning och omställning

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt inom utbildning och omställning? Lämna din mejladress här.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter med stöd av ett berättigat intresse. Läs mer om vår hantering här.

Mer om utbildning och omställning

Här hittar du allt vårt material om utbildning och omställning, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.