Återkommande utveckling – Förslag till ett omställningsuppdrag för högskolan

Utbildning och omställning

Rapport

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Dagens kunskaper räcker inte för att klara morgondagens utmaningar. Vi måste utbilda oss flera gånger under ett arbetsliv. För tjänstemännen är behoven tydliga, men utbudet för litet.

Behovet av vidareutbildning genom hela arbetslivet bedöms öka i framtiden och få stor betydelse såväl för samhället som för individen. De senaste decennierna har såväl befolkningens utbildningsnivå som kompetenskraven i arbetslivet ökat. Ett uttryck för detta är att allt fler har högskoleutbildning. Det innebär i sin tur att en ansenlig del av den kompetensutveckling som kommer att krävas på framtidens arbetsmarknad behöver ske på högskolenivå.