Digital idag: Det digitala arbetslivet efter pandemin

Utbildning och omställning

Event

2021-10-15

Hur påverkar digitaliseringen framtidens arbetsliv och särskilt nu efter pandemin? Det är fokus i tre samtal som vi sänder inom ramen för Digital idag 2021. Omställning, integritet och distansarbete är fokus i våra samtal.

Samtal 1: Digitaliseringen ställer nya krav vid omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har skyndat på utvecklingen och nu sätts fokus än mer på det livslånga lärandet.

Medverkande i studio: Caroline Söder, vd TSL, Erica Sundberg, operativ chef TRR, Sofia Hylander, chef Ekonomi och arbetsliv TCO.

Samtal 2: Den snabba digitaliseringen under pandemin har gett upphov till en distansrevolution. Nu har rekommendationerna lyfts – vad händer nu?

Medverkande i studio: Therese Svanström, ordförande TCO, Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen, Karin Villaume, stress- och arbetsmiljöforskare Karolinska institutet.

Samtal 3: Teknikutvecklingen medför många möjligheter men hur ska den personliga integriteten värnas?

Medverkande i studio: Victor Bernhardtz, utredare Unionen, Linda Larsson, utredare LO, Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO.

Vi är en del av Digital idag. Hela programmet med massor av fler programpunkter hittar du på deras webbplats: digitalidag.org

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson