En ganska bra budgetvecka – men ett helhetsgrepp och kompetensförsörjningsfrågorna saknas än

Utbildning och omställning

Blogg

2020-09-25

I måndags överlämnade finansminister Magdalena Andersson nästa års statsbudget till riksdagen. Ur ett TCO-perspektiv, sett till de frågor vi drivit, har vi anledning att vara ganska nöjda.

Den gladaste nyheten var att det höjda taket i a-kassan förlängs. De gamla nivåerna är otillräckliga och ger inte minst tjänstemannagrupperna den ekonomiska trygghet de behöver. Vi kommer att ha all anledning att arbeta vidare med arbetslöshetsförsäkringen framöver. De förslag som a-kasseutredningen presenterade bör också genomföras.

Ett annat välkommet besked är att ytterligare resurser överförs till kommuner och regioner för att täcka upp för de ökade kostnaderna till följd av pandemin. Det är viktigt både för de som arbetar i välfärden men också för medborgarna och tilliten till vår gemensamma välfärd. Frågan om välfärdens framtida finansiering är däremot långt ifrån löst, så där väntar också ett stort arbete framöver.

På utbildnings- och arbetsmarknadspolitikens områden fick vi också en del goda nyheter i enskilda frågor som vi har drivit på för. Det är både viktigt och nödvändigt. Däremot saknas det fortfarande ett helhetsgrepp om kompetensförsörjningsfrågorna. Vi behöver en kompetenspolitik – där utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samverkar. För att Sverige även fortsättningsvis ska vara ett land som drar nytta av strukturomvandling krävs det större insatser – men framförallt en bättre samordning av insatserna för utveckling under ett helt arbetsliv. Här behöver vi i TCO, tillsammans med andra aktörer och intressenter, flytta fram positionerna. Det arbetet är påbörjat men mycket mer krävs.

Om några timmar är det dags att ta helg. Nästa vecka blir spännande för min del, då jag bland annat ska delta i en stor konferens om just kompetensutveckling och vidareutbildning för yrkesverksamma. Men jag kommer också äntligen får möjligheten att göra ett  arbetsplatsbesök – i en verksamhet som verkligen ställt om och anpassat sin verksamhet till nya förutsättningar under pandemin. Mer om det i ett nytt blogginlägg i nästa vecka!

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström