Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Utbildning och omställning

Pressmeddelande

2021-02-12

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

- En undersökning av SCB som gjorts på uppdrag av TCO visar att 4 av 10 av tjänstemän anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete. Det främsta skälet är för att hänga med i sin bransch. Förutsättningarna för kompetensutveckling måste bli bättre och vi är nöjda med att regeringen har lyssnat på oss när det kommer till fördelning av medel från socialfonden säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Beslutet rör fördelningen av medel inom EU:s socialfondsprogram och togs på Socialfondens övervakningskommittés möte 12 februari. Dagens beslut öppnar för att även organisationer i civilsamhället får ta del av dessa medel och inte bara Arbetsförmedlingen.

Medlemmarna i TCO-förbundens arbetslöshetskassor har drabbats mycket hårt av pandemin. Jämfört med innan pandemin har antalet arbetslösa TCO-medlemmar ökat med 50 procent vilket är en dubbelt så stor ökning som för det totala antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Nu riskerar helt nya grupper att drabbas av långtidsarbetslöshet. För TCO är det därför angeläget att arbetsmarknadspolitiken även innehåller insatser som ökar anställningsbarheten bland de tjänstemän som berörs av krisen på arbetsmarknaden.

I TCO:s dialog med regeringen har det varit viktigt att lyfta fram tjänstemännens behov här och nu på arbetsmarknaden.

- Vårt perspektiv i detta arbete har varit att medlen måste tilldelas brett och ska kunna komma arbetslösa såväl som yrkesaktiva till del, utifrån ett tydligt fokus på individens kompetens och arbetsmarknadens behov. Vi välkomnar därför att även organisationer i civilsamhället får ta del av medlen inom socialfonden, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Mer bakgrund

Arbetsmarknadens parter har en bärande roll vad gäller genomförande, övervakning och utvärdering av det nationella socialfondsprogrammet. Arbetsmarknadens parter, däribland TCO, sitter med i Socialfondens övervakningskommitté.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson