Fler korta högskolekurser är helt rätt väg

Utbildning och omställning

Nyhet

2020-05-20

De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera satsningar på högskolans roll i det livslånga lärandet och omställning. Senast i raden är beskedet att tillföra ytterligare medel som ska användas till korta högskolekurser, och det är helt i linje med tjänstemännens behov.

- Det är mycket glädjande att dessa besked kommer nu. Efterfrågan har varit stor länge, och med tanke på Coronakrisens konsekvenser blir behoven sannolikt än större. Därför är beskedet från regeringen i helt rätt riktning och kommer kunna hjälpa fler människor att ställa om, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

För att lösa de problem som finns på svensk arbetsmarknad är kompetensfrågan central. För att både privat och offentlig sektor ska fungera, måste arbetstagarna kunna svara upp till de behov som finns, och då måste utbudet av kurser matcha efterfrågan.

För 38 procent av tjänstemännen anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete. 46 procent av de som behöver vidareutbildning menar att utbudet av kortare kurser är för litet och 45 procent skulle även vilja ha mer flexibla kurser för att kunna vidareutbilda sig.

- Om våra universitet och högskolor ska kunna spela huvudrollen i det livslånga lärandet och tillgodose utbildningsbehovet hos de redan yrkesverksamma även efter 2020 så får satsningarna inte stanna här, säger Therese Svanström.