Kompetensförsörjning för framtiden

Utbildning och omställning, Valet 2022

Artikel

Tjänstemännen inom TCO bygger ett modernt, grönt och digitalt samhälle. De vill lära nytt, och efterfrågar kompetensutveckling och omställningsmöjligheter för att klara den pågående strukturomvandlingen på arbetsmarknaden.

Vi behöver därför en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som gör att vi kan omfamna den digitalisering och den gröna omställning som nu pågår. Utbildningsutbudet inom högskolan och yrkeshögskolan riktat till yrkesverksamma behöver utvecklas för att säkra att det finns personer som kan ta de nya jobb som växer fram.

  • Partsöverenskommelsens förslag om ett nytt studiestöd och en statlig omställningsorganisation ska genomföras.
  • Inom såväl högskolan och yrkeshögskolan ska utbudet av kortare utbildningar som passar yrkesverksamma som behöver fylla på med kompetens öka. För högskolans del kräver detta att utbildningarna finansieras vid sidan om det vanliga finansieringssystemet
  • Arbetsmarknadens parter och omställningsorganisationerna måste ges ett ökat inflytande över den eftergymnasiala utbildningens inriktning och dimensionering.
  • Likvärdigheten i grund- och gymnasieskolan måste förbättras för att ge alla barn lika möjligheter. Det kräver bland annat förändringar i hur skolan finansieras och en reformering av skolpengssystemet som tar större hänsyn till socioekonomiska faktorer och skolornas faktiska kostnader för undervisningsgrupper.
Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander