Ökad trygghet och bättre omställning

Utbildning och omställning

Blogg

2020-03-30

Idag presenterade regeringen och samarbetspartierna äntligen ett stort paket med åtgärder som riktar sig till arbetstagarna.

Väldigt många av de åtgärder som nu kommer att genomföras är sådant som vi, i nära dialog med alla förbund inom TCO, aktivt drivit på för. De senaste veckorna har präglats av otaliga kontakter med ministrar på flera departement men också med andra partier. Vi har, tillsammans i TCO, identifierat olika problem och kommit med konkreta förslag till lösningar. Det arbetet har burit frukt och det gör mig mycket glad.

Mycket av det som föreslagits idag är dessutom sådant som är TCO-frågor sedan länge. Vi har argumenterat för att det behövs en höjning av taket i a-kassan. Vi har drivit på för att högskolor och universitet ska ta större ansvar för kompetensutveckling och vidareutbildning för yrkesverksamma tjänstemän. Vi har jobbat för att även Yrkeshögskolans utbildningar ska bli mer flexibla.

Att vi arbetat för förändring på de här områdena är för att Sverige ska vara så väl rustat som möjligt för den strukturomvandling som ständigt pågår på arbetsmarknaden. Ibland sker det snabbare och behoven är större. Och som i det här skedet, när arbetsmarknaden drabbas negativt av viruspandemin och det har gått väldigt fort, är det läge att öka tryggheten och se till att den som blir av med jobbet kan vidareutbilda sig för att få nästa jobb.

Trygghet och omställning går hand i hand. Därför känner jag mig lite mer hoppfull efter dagens räddningspaket. Nu börjar vi få på plats det som behövs i den akuta fasen. I TCO planerar vi redan för nästa steg

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström