Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Utbildning och omställning, EU

Nyhet

2021-09-08

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

– Fackföreningsrörelsen behöver spela en större roll i denna omställning, som inte bara rör klimat och hållbarhet utan även påverkar hela arbetsmarknaden. I en global ekonomi är hållbarhet = konkurrenskraft!, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Under mötet diskuterades främst frågor kring hållbarhet, klimat, digitalisering, globalisering och facklig förnyelse

– Omställningen av arbetsmarknaden kommer att vara helt avgörande under de kommande åren, att säkerställa en kompetensförsörjning för arbetstagare som kommer att utföra framtidens jobb.

Under mötet lyfte Therese Svanström också upp TCO:s undersökning som visar att 4 av 10 av TCO:s egna medlemmar behöver kompetensutveckling för att utföra sina jobb i framtiden.

Huvudgästen var Michael Vassiliadis från tyska presidentens delegation, som är ordförande för DGB samt ordförande för den europeiska industrifederationen IndustriAll Europe. På mötet deltog även Unionen, IF Metall och tyska ambassaden.