Hänger du med? Sysselsattas upplevda behov av kompetensutveckling

Arbetsmarknad

Rapport

SCB har på TCO:s uppdrag frågat tillsvidareanställda, visstidsanställda, företagare och kombinatörer om de känner sig oroliga för att inte få den kompetensutveckling som krävs för att hänga med i utvecklingen i sitt yrke eller sin bransch. Undersökningen visar att fyra av tio sysselsatta är oroade för sin kompetensutveckling.

Att man får den kompetensutveckling man behöver för att man ska kunna göra det jobb man har är arbetsgivarens ansvar. Många arbetsgivare är måna om att fullgöra detta ansvar och framsynta arbetsgivare ser till så att de anställda får mer än så och kan vara med att driva företagets utveckling. Men mer behöver göras. För att få fart på den kontinuerliga kompetensutvecklingen genom hela arbetslivet krävs insatser på flera områden:

  • Rätt incitament för arbetsgivarna
  • Bättre offentlig infrastruktur för kompetensutveckling
  • Ökade möjligheten för individen

Ladda ner rapporten Hänger du med?