Stort behov av lösningar för omställning efter pandemin

Utbildning och omställning

Nyhet

2021-05-04

TCO:s ordförande Therese Svanström intervjuas av Stig-Björn Ljunggren på Sydöstrans ledarsida under vinjetten Sverige möts. Huvudfrågan som ställs är Vad bör göras efter coronapandemin?

– 4 av 10 tjänstemän anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare. Det finns idag för många hinder för vidareutbildning. Sen har vi digitalisering och klimatomställning, som ger högre förändringstakt i arbetslivet. Ett rimligt antagande är att den pågående pandemin gjort behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling än viktigare. Exempelvis ser vi en ökad arbetslöshet, inklusive långtidsarbetslöshet, inom TCO-familjen. För vissa grupper är risken fördubblad, säger Therese Svanström.

I intervjun lyfter hon fram en rad åtgärder som behövs, bland annat att det tillfälligt höjda taket i a-kassan måste ligga kvar. I dag är det väldigt få som får 80 procent av lönen vid arbetslöshet.

När det kommer till kompentensutveckling måste högskola och universitet få ett större omställningsuppdrag.

Läs intervjun på Sydöstrans webbplats