”Sverige saknar en tydlig digital vision”

Utbildning och omställning

Debattartikel

2022-10-14

Det är dags att enas om en vision som byggs på delaktighet, och behovet är stort även på andra områden, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström tillsammans med debattörer från Digitalidag och Forum för omställning i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Efter två år av coronakris har vi abrupt slungats in i en tid präglad av den största osäkerheten vi sett på decennier. Vi har ett krig i vårt närområde med ett massivt mänskligt lidande och som dessutom lett till energikris, hög inflation och ränta, samt en stundande lågkonjunktur. Vi kämpar också med hur vi ska hantera den växande klimatkrisen. För första gången på länge talar vi dessutom högt om en kärnvapenkonflikt som ett tänkbart scenario.

Samtidigt lever vi i en tid som präglas av snabba kunskapsmässiga och teknologiska framsteg som ger oss lösningar på några av våra största problem och utmaningar, och som för stora grupper i samhället in i ett bättre liv. Digitaliseringen är en av de krafter som lyfter vårt samhälle, samtidigt som den för med sig nya utmaningar och risker – bland annat att vissa grupper halkar efter och känner sig utanför.

Många lägger nu mycket tid och kraft på att fundera på hur vi ska bereda oss för framtida kriser och samhällsutmaningar. Ofta ges uppdrag till aktörer som sitter i sina silor, som sätter sig vid ritbordet och skissar på planer.

Men det finns en annan väg. Det finns en förvaltningsmodell som vi har praktiserat under fyra år. I dag går nämligen Digitalidag av stapeln. Digitalidag är en nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. I år har vi lyckats kroka arm med över 250 aktörer, från myndigheter, kommuner, akademi, bibliotek, skolor, trossamfund, fackförbund, arbetsgivare och civilsamhällesorganisationer till stora och små företag såsom Ikea, Ericsson, SEB, Telia och Saab samt många fler.

Tillsammans arrangerar vi i dag 1000 aktiviteter på 215 orter – från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det sker under Digitalidags flagg, för alla tänkbara målgrupper som finns i vårt land. Sedan år 2019 har vi gjort fler än 260 matchningar där bland annat privata och offentliga aktörer sammankopplats för att ta gemensamma initiativ, hitta nya lösningar, och på så sätt skapa förbättrade möjligheter för människor att få hjälp.

Runt om i landet är över 10 000 personer involverade och möjliggör temadagen. Tiotusentals timmar av ideellt arbete för en fråga som vi alla tycker förtjänar vår gemensamma ansträngning. På det här sättet når vi ut till fler med rätt kompetenser och i en trygg kontext, som kan inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Det vi gjort är en medveten kompetens-, kontakt- och räckviddsinventering. Vi har tittat på vilken organisation och aktör som har förmåga och möjlighet att nå ut till människor i vårt land med relevant kompetens för att hjälpa oss att uppnå vår vision om ett digitalt inkluderande samhälle. Sedan har vi målmedvetet byggt relationer och försök skapa förtroende för den neutrala och ideella plattform som Digitalidag är. När krisen sedan sker, eller när uppdraget ska utföras; då vet vi vem som kan vad, hur vi kan nå ut och genom vilka individer i dessa organisationer som vi kan få det att hända. Och vi har en gemensam vision för det arbete vi gör.

I samhället i stort står vi nu inför stora utmaningar, kända och okända, samtidigt som vi är organiserade i ganska rigida stuprör. Men vi har inte råd att låta etiketter som ”offentlig”, ”privat”, ”stor” eller ”liten” stå i vägen för ett nödvändigt arbete med att förstå hur vi tillsammans kan formera oss med de krafter och förmågor vi redan besitter. Därför behöver vi vidareutveckla nya förvaltningsmodeller som bygger på samverkan.

För att det ska fungera med samverkan behövs en tydlig vision att samlas kring. För Sverige saknas en tydlig digital vision. Vi har tidigare, genom Forum för omställning, drivit på för en sådan som vi ser måste innehålla tre delar; Ledarskap, Kompetens och Infrastruktur.

Det är dags att enas om en sådan vision nu som byggs på delaktighet, och behovet är stort även på andra områden. Får vi till tydligare visioner att samlas kring, så kan fler varianter förverkligas av den förvaltningsmodell för samverkan som Digitalidag är ett exempel på. Så kan vi också klokt hantera de utmaningarna som vi kommer att behöva ta oss an i framtiden.

Digitalidags styrelse:

Oscar Stege Unger
Ordförande Digitalidag, senior rådgivare, Wallenberg Foundations AB & VD

Staffan Isling
Fd vd, SKR

Åsa Lindh
Generaldirektör, Statens servicecenter

Susanna Gideonsson
Ordförande, LO

Dan Sjöblom
Generaldirektör, PTS

Anna Eriksson
Generaldirektör, DIGG

Antje Jackelén
Ärkebiskop, Svenska kyrkan

 

Forum för omställnings styrelse:

Susanne Ackum
Ordförande Forum för omställning, dekan, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

Anders Ferbe
Ordförande, Arbetsförmedlingen

Caroline Berg
Ordförande Axel Johnson

Marcus Wallenberg
Ordförande SEB

Martin Lundstedt
Vd och koncernchef, AB Volvo

Göran Arrius
Ordförande, Saco

Therese Svanström
Ordförande TCO

Magnus Tyreman
Senior Partner, McKinsey & Company

Thomas Persson
Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs artikeln i Dagens Samhälle

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström