TCO: Det saknas en sammanhängande politik för en bättre fungerande arbetsmarknad

Utbildning och omställning

Pressmeddelande

2019-09-18

Regeringen och samarbetspartierna saknar en sammanhängande politik för en bättre fungerande arbetsmarknad anser TCO. Till exempel saknas de steg som krävs för att skapa en mer flexibel utbildningspolitik som möter omställningsbehovet på arbetsmarknaden. Det finns däremot inslag i budgeten som är positiva, som till exempel satsningen på yrkeshögskolan. Budgeten visar också behovet av en samlad skattereform.

– Vad budgetpropositionen tyvärr visar är att regeringen och samarbetspartierna C och L saknar en sammanhängande politik för en bättre fungerande arbetsmarknad. Den forcerade reformeringen av Arbetsförmedlingen äventyrar möjligheterna för de som har svårast att få jobb. Samtidigt tas inte de steg som krävs mot en mer flexibel utbildningspolitik som kan möta arbetsmarknadens omställningsbehov. Det är ett dåligt besked för de växande tjänstemannagrupperna, säger Peter Hellberg, ordförande i TCO.

 TCO har efterfrågat större flexibilitet inom yrkeshögskolan för att bättre passa yrkesverksamma som behöver fylla på med ny kunskap.

 – Ett välkommet besked är att regeringen nu gör som TCO önskat och satsar på enstaka kurser inom yrkeshögskolan. Det gör YH mer flexibelt och därmed mer tillgängligt för människor som har jobb men behöver fylla på med kunskap. Det vi är besvikna över är att inte högskolor och universitet får ett uppdrag, särskilda resurser och fler utbildningsplatser för att utveckla och anordna flexibla utbildningar, säger Peter Hellberg, ordförande i TCO.

 TCO ser även ett behov av att ta ett samlat grepp om skattefrågorna.

 – Att till synes planlöst höja och sänka enskilda skatter visar att arbetet med att genomföra en skattereform måste skyndas på, säger Peter Hellberg, ordförande i TCO.