TCO: En ganska bra omställningsbudget från regeringen och samarbetspartierna

Utbildning och omställning

Pressmeddelande

2020-09-21

Nästa års statsbudget går i stora delar i den riktning som TCO efterfrågat. Det tillfälliga taket i a-kassan permanentas inte, men det förlängs i två år. Budgeten innehåller även satsningar på utbildningar för yrkesverksamma samt ytterligare ekonomiskt stöd till kommuner och regioner till följd av pandemin.

– Det är en ganska bra omställningsbudget. Det höjda taket i a-kassan permanentas tyvärr inte, men det förlängs åtminstone. Jag tolkar det som att det nu finns en förståelse för att de gamla nivåerna inte var tillräckliga. Det får vi i TCO jobba med att påminna om det när det kommer upp för diskussion. En bra och trygg arbetslöshetsförsäkring är viktig för alla löntagare, inklusive tjänstemannagrupperna, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

TCO har pekat ut tre områden som särskilt viktiga för nästa års statsbudget. Utöver a-kassan och ekonomiskt stöd till kommuner och regioner till följd av ökade kostnader för pandemin, har TCO fört fram behov av utbildningssatsningar för att stärka förmågan till omställning på arbetsmarknaden.

– Alla insatser som bidrar till att stärka omställningsförmågan är välkomna. Det är nödvändigt för svensk konkurrenskraft på både kort och lång sikt. Men möjligheten att kunna vidareutbilda sig och kompetensutveckla sig, oavsett var i landet man bor, är också viktig för att individen ska kunna känna tillit, trygghet och tillförsikt inför framtiden. I skakiga tider som dessa är detta särskilt angeläget, säger Therese Svanström, ordförande TCO.