TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Utbildning och omställning

Pressmeddelande

2021-04-15

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

TCO saknar tillräckliga insatser för utbildning, vidareutbildning och kompetenshöjning.

Strukturomvandlingen har under pandemin fått ett ökat tempo vilket inte minst ställer krav på omställning och vidareutbildning för att klara arbetskraftsförsörjningen. För såväl näringsliv som välfärdstjänster är arbetskrafts- och kompetensbrist ett mycket stort och växande hinder.

- När vi väl har vaccin och det mesta kan fungera som vanligt igen så kan man inte bara trycka på en startknapp, ett stort hinder är svårigheter att rekrytera rätt kompetens säger Therese Svanström, ordförande TCO.

- Just nu är den allvarligaste effekten på arbetsmarknaden den fortsatta ökningen av långtidsarbetslösheten, även bland tjänstemän. Därför behövs bättre möjligheter till omställning på arbetsmarknaden här och nu, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Kompetensförsörjningen måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen.

TCO är också kritiska till att januariavtalets skattereform inte påbörjats.

-Nu borde regeringen aviserat att man sätter igång processen med ett underlag för en bredare skattereform, inför nästa mandatperiod, säger Therese Svanström.

Bild på Jonas Mellqvist

Kommunikationschef

Jonas Mellqvist