TCO:s utbildningsindex: Stora skillnader mellan kommunerna i tillgången till utbildning kräver nya politiska och praktiska lösningar

Utbildning och omställning

Pressmeddelande

2019-12-27

TCO:s utbildningsindex, som jämför tillgången till utbildning inom universitet, högskolor och yrkeshögskolor enligt pendlingsavstånd och söktryck i Sveriges kommuner, visar på stora regionala skillnader. I toppen på listan återfinns genomgående kommuner från storstadsregionerna samt kommuner med närhet till medelstora universitet och högskolor. I botten finns de inre delarna av Norrland, många kommuner längs gränsen till Norge, men även orter i Syd- och Mellansverige som Smedjebacken, Västervik och halländska Hylte.

- Att det finns tillgång till utbildning i den egna kommunen eller inom pendlingsavstånd har stor betydelse för människors möjligheter att studera. Det gäller särskilt för de som behöver vidareutbilda sig senare i yrkeslivet och som därför ofta har svårare att flytta, men även personer som vill prova på exempelvis högskolestudier, säger Therese Svanström, ordförande i TCO. 

Det samlade måttet på tillgången till utbildning uppvisar ett liknande urbant mönster som tidigare år. På topp 20-listan återfinns även denna gång genomgående kommuner från storstadsregionerna samt kommuner med närhet till medelstora universitet och högskolor.

- Det finns flera saker som kan göras för att säkra tillgången till utbildning i hela landet. Högskolan och yrkeshögskolan behöver se till så att relevanta kurser erbjuds också på andra orter än där lärosätena ligger, till exempel i samarbete med kommunernas lärcentra. Vi vill också att de får ett särskilt uppdrag och resurser att anordna flexibel utbildning som passar yrkesverksamma som vill studera hel- eller deltid, till exempel på distans, säger Therese Svanström.

TCO:s utbildningsindex
TCO:s utbildningsindex mäter tillgången till  utbildningsplatser inom universitet, högskola och yrkeshögskola för en individ boendes i en specifik kommun, och varje kommun har tilldelats en rankingpoäng i intervallet 0-10.  I jämförelsen har vi inte räknat in distanskurser då de är tillgängliga över hela landet och därför inte kan ges en regional hemvist. Nytt för i år är att indexet även räknar med utbildning för samtliga yrkesklasser, inte bara från tjänstemännens perspektiv. Detta gör att man inte kan göra en direkt jämförelse mellan förra årets och årets index.

Om du är intresserad av TCO:s utbildningsindex, kontakta ansvariga Håkan Gustavsson eller Sofia Hylander.
Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander