TCO:s yttrande över utkast till proposition om Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Utbildning och omställning

Remissvar

2022-02-08

Arbetsmarknadsdepartementet har givit TCO möjlighet att yttra sig över utkast till proposition om Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

TCO har i ett remissvar tillstyrkt de förslag som lämnades i promemorian Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16) som innehåller förslag med anledning av principöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd träffad av Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal. I utkastet till proposition har vissa av förslagen i promemorian kompletterats i syfte att systemet ska få avsedd effekt.

TCO bedömer att de föreslagna kompletteringarna är väl avvägda och i linje med principöverenskommelsens intentioner. TCO tillstyrker föreslagna kompletteringar.

Här hittar du remissvaret.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander