Vägen mot ett omställningsuppdrag

Utbildning och omställning

Blogg

2020-05-19

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Utöver en generell satsning på fler platser på universitet och högskolor redan till hösten föreslås också en särskild satsning på livslångt lärande som ska öka möjligheterna för lärosätena att erbjuda kurser för vidareutbildning och omställning. Dessa 130 miljoner beräknas motsvara 1 500 helårsstudenter under 2020. Det har också presenterats en separat satsning för att universitet och högskolor ska kunna stärka sin distansundervisning och erbjuda mer öppen nätbaserad utbildning. För att möta utbildningsbehovet hos yrkesverksamma specialister inom flera olika områden föreslås slutligen en särskild satsning på korta högskolekurser. Totalt satsas 30 miljoner under 2020 på korta kurser som enligt regeringen kan ge individer som permitterats en möjlighet att vidareutbilda sig under permitteringstiden. Att satsningen på korta kurser utgår från tidigare projekt med kortare kurser för yrkesverksamma är bra – att dra lärdom av fungerande modeller och slippa uppfinna hjulet gång på gång är nästan en förutsättning för en uppstart redan i höst.

Det är dock inte helt tydligt hur fördelningen av dessa medel mellan lärosäten ska ske.  En reflektion i sammanhanget är att 30 miljoner inte är så mycket per lärosäte om det smetas ut till många. En annan reflektion är att 30 miljoner inte är så mycket alldeles oavsett… Om våra universitet och högskolor ska kunna spela huvudrollen i det livslånga lärandet och tillgodose utbildningsbehovet hos de redan yrkesverksamma även efter 2020 så får satsningarna inte stanna här. Regeringen och samarbetspartierna har tagit flera viktiga steg mot ett omställningsuppdrag – men måste fortsätta gå i samma riktning för att det ska bli verklighet.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander