Vi vill plugga men vad ska vi läsa?

Utbildning och omställning

Event

2022-06-15

Omställningsstudiestödet kommer att ge yrkesverksamma en unik möjlighet att lära nytt och ställa om mitt i livet. Men det förutsätter att det finns relevanta utbildningar att söka. Är våra lärosäten förberedda för den nya gruppen omställningsstudenter? Och om inte – hur gör vi dem redo?

Omställningsstudiestödet är en lösning på det absolut viktigaste hindret för vidareutbildning – möjligheten till studiefinansiering mitt i livet. Men en förutsättning för att 40 000 individer per år ska kunna uppgradera sin kompetens är att det finns ett relevant utbildningsutbud anpassat för yrkesverksamma.

Hur ser utbildningsutbudet för yrkesverksamma ut på våra lärosäten idag? Och är de redo för att redan nästa vår skala upp för att möta ett ökat söktryck från en ny grupp omställningsstudenter? Vad behöver politiken leverera för att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet och ett utvecklat och relevant utbildningsutbud? Och vad kan vi lära av de lärosäten som redan idag erbjuder ett omfattande utbildningsutbud för yrkesverksamma?

Medverkande

Anna Ekström, utbildningsminister, (S)

Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson, (C)

Maria Nilsson, partisekreterare, (L)

Therese Svanström, ordförande, TCO

Pär Weihed, prorektor, Luleå tekniska universitet

Martin Hellström, rektor, Högskolan Väst

Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen

Moderator: Sofia Hylander, TCO

 

Eventet på Facebook

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander