Vidareutbildning, varför och för vad?

Utbildning och omställning

Rapport

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla tjänstemän i Sverige.

Att kunna hantera samhällets kompetensbehov är viktigt för alla. Hur väl det går är ett mått på hur väl samhället fungerar. Trots bred politisk enighet och ett tydligt behov lyser de konkreta politiska besluten med sin frånvaro. Men vi ser flera områden som behöver förändras för att få något ska hända.
Läs mer om dem i ”Vidareutbildning, varför och för vad?”

I korthet handlar det om:

  • Flexibla utbildningsformer för att få livet att gå ihop
  • En översyn av studiefinansieringen
  • Möjlighet till studie- och yrkesvägledning mitt i livet

Läs rapporten Vidareutbildning, varför och för vad?