Använd din röst på söndag

Demokrati

Blogg

2022-09-09

På söndag är det åter dags att gå till valurnorna – för den som inte valt att förtidsrösta från Sverige eller från utlandet. För egen del tycker jag att det känns extra högtidligt att bege sig till vallokalen med röstkort och legitimation för att utöva en rättighet som vi tar för given i Sverige. Den rättigheten är dock långt ifrån självklart på många håll i världen.

Valrörelser är alltid en tid av heta debatter, utspel på en mängd områden och en ibland kanske lite för oresonlig ton. Dagen efter valet är det däremot nödvändigt att ställa om. Den som ska lyckas forma en ny regering kommer att behöva ge och ta. Jag hoppas att den inställningen finns hos partiledarna. Vi befinner oss i ett allvarligt läge med krig i Ukraina, ökande inflation och energipriser som är historiskt höga. Därtill har vi klimatfrågan som måste tas på allvar. Sverige måste regeras och politiken borde i högre utsträckning än idag försöka söka samförstånd snarare än ständig konflikt.  

Att partier tycker olika – både i valrörelser och under mandatperioderna – är inget konstigt. Tvärtom är det precis vad demokratin handlar om. Det jag saknar är däremot en större vilja att kompromissa om de större, viktigare frågorna som verkligen inte lämpar sig för tvära kast så snart en ny – på senare tid svag – majoritet uppstår. Det ska självklart vara möjligt för oss medborgare att kunna avgöra hur vi vill att landet ska styras. Jag efterlyser dock samtidigt politiker som vågar hålla i och som vågar stå upp för de överenskommelser som finns där de finns, men som också har modet att skapa nya förutsättningar för långsiktiga, breda överenskommelser.  

Söndagen är en demokratins högtidsdag. Jag hoppas att så många som möjligt använder sin röst för att välja ett parti och kanske också kryssa en kandidat som man har särskilt stort förtroende för. Valdagen är en viktig del av vår demokrati. Den är långt ifrån den enda men den inträffar bara vart fjärde år. Ta tillfället i akt att delta i Sveriges framtid – gå och rösta! 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström