Engagera dig för demokratin!

Demokrati

Blogg

2022-09-15

Många har upplevt valrörelsen som starkt polariserad och det finns en oro för att ett ”vi” och ”dem”-tänkande får ett bredare fäste. Att engagera sig fackligt är ett bra sätt att stå upp för människors lika värde och demokrati. Det skriver Therese Svanström på International Day of Democracy.

Den svenska demokratin håller toppklass. Det visar en lång rad index där världens länder rankas utifrån förekomsten av fria och rättvisa val, att det finns en stark pressfrihet och oberoende medier och att mänskliga rättigheter respekteras bland annat. Men värden och rättigheter som vi tar för givna utmanas av ett hårdnat debattklimat och en ökad polarisering. I spåren följer en ökad misstro mellan människor. Risken är också stor att det försvagar förtroendet för den svenska demokratin och dess institutioner. 

Valresultatet visar att ett parti som bygger sin politik på just ett ”vi” och ett ”dem” har gjort stora framsteg. Många är därför oroliga för att Sverige ska bli ett land av ökad otrygghet och ytterligare polarisering. Ett land där människor inte känner att de behövs eller är välkomna. Att Sverige inte är deras land. Trots att vi vet att alla behövs – både som människor för att berika vårt samhälle och vår kultur. Men också för att klara av att ha ett näringsliv i världsklass som konkurrerar med kunskap och kompetens och en välfärd som skapar trygghet för dig när du behöver. Sverige skulle inte gå runt en dag utan de människor som av olika skäl kommit till vårt land och som idag finns på arbetsplatser runt om i landet. 

Vi är många som kan hjälpas åt att visa att Sverige är ett land där människors lika värde alltid kommer först och där all kompetens behövs. Och det finns många olika sätt att göra det på. Ett är att engagera sig i en organisation med stadgar och en värdegrund som bygger på alla människors lika värde och möjligheter i vårt samhälle. Att gå med i och engagera sig i ett fackförbund är till exempel ett utmärkt val.  

Fackliga organisationer är grundpelare i väl fungerande demokratier. De jobbar för arbetsplatser som skapar trygga och goda jobb men också vilar tryggt i den grundläggande idén om att vi alla behövs och kan bidra. TCO och TCO:s tolv medlemsförbund har alla som grund att värna vår demokrati, våra demokratiska institutioner och att värna människovärdet. Vi kommer aldrig att göra avkall på de principerna och vi behöver vara så många som möjligt som runt om på alla arbetsplatser står upp för de självklara värderingarna.  

Känn att du behövs. För att alla röster och all kraft behövs för ett demokratiskt Sverige där vars och ens potential tas till vara. Så du - engagera dig, höj din röst. Välkommen till facket. 

 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström