För att värna demokratin måste vi våga tro på framtiden!

Demokrati

Blogg

2022-09-08

Krig i vår närhet, inflation och rusande elpriser får många att oroa sig och se mer negativt på framtiden. Det är naturligt. Men trots osäkerheten i omvärlden och i Sverige, och det hårda tonläget under valrörelsen, måste vi orka se att det finns ljus i mörkret. Vi måste våga tro. Tro på demokratin, tro på varandra och på vår gemensamma framtid.

Demokrati är ingen självklarhet och trots att den svenska demokratin firat 100 år och i grunden är stark så måste vi värna den. Det är därför oroande hur det politiska klimatet förändras och blir mer polariserat, där fake news, nättroll och trollfabriker vinner mark i sociala medier och också påverkar tonläget i den allmänna debatten. Det kan i sin tur påverka vår syn på det svenska samhället och vår demokrati.  

Vi är i ett tufft läge

Men allra mest påverkar så klart det som sker omkring oss. Rysslands orättfärdiga krig mot Ukraina, en rekordhög inflation och höga elpriser skapar givetvis mycket oro. Vi är i ett tufft och osäkert läge, och många kan drabbas svårt. 

Allmänheten har också den senaste månaden fått en drastiskt förändrad syn på framtiden, visar en färsk Sifo-undersökning från Kantar Public. I början av augusti hade 61 procent en positiv syn på framtiden, medan 33 procent hade en negativ. Nu är nästan lika många negativa som positiva, 46 respektive 47 procent. 

Vi måste orka se det som är bra

Men trots svårigheterna är jag övertygad om att vi också måste orka se det som är bra i Sverige. Det är på många sätt ett av världens bästa länder att leva och arbeta i. Vi har det väsentligt bättre än generationer före oss, och Sverige har fram till idag behållit sin position som ett av världens främsta länder. Det visar en studie från professor Jesper Strömbäck som presenterades av tankesmedjan Futurion tidigare i år. Den innehåller en kartläggning och sammanfattning av 49 olika index som jämför olika länder. På område efter område placerar sig Sverige i toppskiktet. Det handlar till exempel om demokrati, pressfrihet, korruption, rättssäkerhet, jämställdhet, mänskligt välmående, social rättvisa, barns rättigheter och sjukvårdssystem. Det handlar också om konkurrenskraft, innovation, ekonomisk frihet och hur väl man når FN:s hållbarhetsmål. Listan kan göras längre – och det är tydligt att Sverige fortsatt är mycket framstående. 

Det finns saker som behöver förbättras

Samtidigt som vi vet detta är det också mycket som behöver förbättras. Med huvudfokus på fackliga rättigheter, tjänstemännens yrkesutövning och yttrandefrihet arbetar TCO kontinuerligt med att värna och stärka demokratin – på hemmaplan och runtom i världen. Vi arbetar också för trygghet och omställning under hela livet. Under valåret har vi på TCO drivit frågor som rör arbetslivet. Exempelvis höjt tak i a-kassan, höjda pensioner, ett arbetsliv fritt från hot och våld och och ett utbildningsutbud för yrkesverksamma som vill ställa om. 

Och det handlar om just detta – att mitt i all osäkerhet och oro fortsätta se fakta och tro på att framtiden trots allt kan vara ljus. För jag tror att det är just hoppet om att vi kan bättre som gör att vi hittar tilliten till varandra och till vår demokrati. Vi måste fortsätta hitta lösningar, inte bara på dagens utan också morgondagens problem. Det gör vi inte om vi hatar och hotar, det gör vi inte om vi söker konflikt istället för att  hitta överenskommelser och samarbeten.  

Ditt engagemang betyder mycket

Tillsammans kan vi stå upp mot krafter som vill underminera demokratin, de svenska institutionerna och våra värderingar. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid, också för kommande generationer. Ditt engagemang betyder mycket. Kanske i en facklig organisation eller något annat sammanhang där din insats gör skillnad.  

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström