Grattis till uppdraget Muharrem – jag har höga förväntningar på dig!

Arbetsmarknad

Blogg

2023-02-02

Jag vill gratulera till uppdraget som partiledare för Centerpartiet! Vi inom TCO har höga förväntningar på att du och den nya ledningen i Centerpartiet lyssnar till tjänstemännens behov och viljor. Det låter lovande att du själv lyfter fram vikten av lagspel och vanan att hitta praktiska lösningar. Jag ser fram emot en konstruktiv dialog.

TCO-förbundens medlemmar är samhällsbärare som arbetar i samtliga sektorer och finns i alla kommuner från norr till söder. De är villiga skattebetalare, men som också vill känna trygghet när livet vänder. När de blir sjuka, arbetslösa, föräldrar, eller när de går i pension.

Trygghetssystem som levererar

Under tider av osäkerhet är det därför särskilt viktigt att trygghetssystemen levererar. Att de får en rimlig ersättning när de blir tillfälligt arbetslösa så att de får möjlighet att ställa om och möta arbetsmarknadens förändringar. Att långtidssjukskrivna ska kunna fullfölja sin rehabilitering och återkomma till arbetslivet genom att drivkrafterna för arbetsgivare blir starkare och reglerna i sjukförsäkringen mer flexibla. Att pensionerna ska vara högre när man arbetat och betalat skatt ett helt yrkesliv än om man inte gjort det. Därför behöver pensionssystemet stärkas.

Omställningsmöjligheter för att klara strukturomvandlingen

Tjänstemännen inom TCO vill lära nytt och efterfrågar kompetensutveckling och omställningsmöjligheter för att klara den pågående strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Vi behöver därför en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som gör att vi kan omfamna både den digitalisering och den gröna omställning som nu pågår.

Här har parternas överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd lagt grunden för ett väl fungerande arbetsmarknad och ett omställningsstudiestöd. Det måste nu följas upp av ett förstärkt utbildningsutbud för vidareutbildning – för tjänstemännens del främst inom högskola och yrkeshögskola. Det kommer att bidra till att hantera den stora kompetensbrist som finns inom såväl näringsliv som välfärd.

Förutsättningar för hållbar arbetsmiljö

En hållbar arbetsmiljö är en av de frågor som TCO-förbundens medlemmar sätter högst på sin önskelista. Det handlar om tydliga och rimliga krav och förutsättningar i arbetet, om bra ledarskap med rätt förutsättningar, om medinflytande och rätt fysisk arbetsmiljö. Det handlar också om ett arbetsliv fritt från hot och våld – ett tyvärr allt vanligare problem som hotar inte bara individer utan i slutändan också de institutioner som bär vårt demokratiska samhälle.

Vi vill lösa de gemensamma problemen

TCO och övriga parter på arbetsmarknaden har lång erfarenhet av att gemensamt lösa problem på arbetslivets område men även att tillsammans med politiken hitta konstruktiva förslag och lösningar för en bättre och fungerande arbetsmarknad. Jag ser fram emot en tät dialog med dig om framtidens utmaningar.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström