När vi gör saker tillsammans blir det bättre

Blogg

2022-03-17

Med tanke på det rådande läget känns inte firande som något helt lämpligt att göra. Däremot tycker jag att vi kan ägna en liten stund åt att tänka på att det är kollektivavtalets dag. Även om det kan kännas avlägset med tjänstepension, föräldralön och annat är det ändå en väldigt viktig del av vårt arbetsliv. Och visst är det fantastiskt att ungefär 9 av 10 arbetstagare i Sverige omfattas av kollektivavtal?

En väl fungerande partsmodell och kollektivavtal är också en enorm styrka när ett samhälle utsätts för den typen av påfrestningar som vi upplever just nu. Den flexibilitet och snabbhet som partslösningar på arbetsmarknaden bidrar till är viktiga. Ett exempel på det är när bland annat Vårdförbundet och SKR i förra veckan snabbt förhandlade fram en lösning så att personal i vården kan hemförlovas när de är sjuka. Det kan låta som en liten detalj men det är en viktig åtgärd i det skede vi befinner oss just nu.

Det finns många yrkesgrupper i TCO-förbunden som jobbar för högtryck just nu med att hantera effekterna av viruset. Och det finns yrkesgrupper som kan komma att få det väldigt tufft om läget förvärras. Det kan handla om tjänstemän på Arbetsförmedlingen, på kommunernas socialkontor, på Försäkringskassan. Men också om många andra grupper som kommer att ställas inför en ny, svårare situation.

En ljuspunkt i den allmänna oredan är att många nu väljer att gå med i både facket och a-kassan. Som ordförande för en facklig organisation är det självklart något som gör mig mycket glad. Förutom att medlemskapet innebär en trygghet för den enskilde arbetstagaren stärker det också arbetstagarna som kollektiv. Och det, i sin tur, ger starkare kollektivavtal.

När läget i samhället så småningom återgår till det normala tycker jag att vi firar kollektivavtalet i efterhand. Men framförallt så fortsätter vi att arbeta för att stärka partsmodellen.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström