Tack för mötet, Ulf Kristersson - glöm nu inte TCO-medlemmarnas samhällsbärande roll

Arbetsmarknad

Blogg

2023-01-25

Igår träffade jag statsminister Ulf Kristersson för ett samtal om ökad trygghet, tillit och framtidstro. Jag tog upp TCO-förbundens medlemmars samhällsbärande roll – både i form av professionella yrkesverksamma och vid sidan av arbetslivet som villiga att bidra till ett samhälle som hänger ihop, byggt på inkludering och allas lika möjligheter. Deras framtidstro och tillit är det yttersta värnet mot krafter som vill se en annan utveckling.

I veckan hade jag förmånen att få träffa engagerade, kunniga och drivande förtroendevalda från medlemsförbunden i TCO:s regionala samarbeten. När jag bad om inspel inför mötet med statsministern från gänget av förtroendevalda fick jag med mig en lång lista viktiga sakfrågor att lyfta. Allt hanns inte med men samtalet kom att handla om flera av frågorna som är så viktiga för 1,2 miljoner medlemmar i TCO:s 12 förbund.

Det ekonomiska läget som råder påverkar oss mycket. Både medlemmarna i TCO-förbunden som individer, men också verksamheter i såväl offentlig som privat sektor som berörs av det ekonomiskt tuffa läget. Välfärdens finansiering, insatser för att möta en eventuell lågkonjunktur, riktade insatser mot särskilt utsatta grupper och verksamheter var frågor vi lyfte. Och behovet av en skattereform som skapar långsiktiga förutsättningar för god finansiering av gemensamma angelägenheter.

Trygghetssystemen behöver vara just trygga – och omfatta fler

Vi vill se trygghetssystem som fungerar, och där a-kassan omfattar fler. Det finns redan en utredning som föreslagit en övergång från ett arbetsvillkor till inkomstvillkor inom arbetslöshetsförsäkringen som skulle göra att fler kunde omfattas, till exempel egna företagare. Den utredningen borde regeringen plocka upp och genomföra.

Det är också väldigt angeläget att pensionsgruppen under ledning av nya socialförsäkringsministern tar upp arbetet med ett långsiktigt hållbart pensionssystem där det lönar sig att arbeta. Just nu urholkas principerna i vårt pensionssystem på ett sätt som kommer minska tilltron till det.

Ta helhetsgrepp om tjänstemännens nya verklighet

Och så arbetsmiljön – en av de viktigaste frågorna för TCO-förbundens medlemmar. Allt från medinflytande och ledarskap till rimliga arbetstider, höga krav och digitalisering som ställer nya krav. Men också den allt vanligare verkligheten: att utsättas för hot och våld i sin yrkesroll. Om det pratade vi länge och lyfte behovet av en samlad lagstiftning som bättre hanterar den förändrade verklighet medlemmarna i TCO-förbunden möter. Dessutom gjorde vi tydligt att vi inte ser ett utökat tjänstemannaansvar som rätt väg att gå. Tvärtom.

Sällan har de fackliga organisationernas engagemang varit viktigare än idag. Att jobba för villkoren som skapar trygghet för löntagare är vårt grunduppdrag och den tryggheten skapar tillit och framtidstro som behövs, också i tuffa tider. Vi tar den fajten och diskussionen – hela vägen från samtal med statsministern till alla de diskussioner som dagligen förs på arbetsplatser runt om i landet. För vi är många. Och vi vill göra skillnad.

 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström