Vad behövs för en rättvis klimatomställning?

Utbildning och omställning

Blogg

2023-09-25

TCO samlade ett 50-tal aktörer från hela samhället för ett samtal om hur vi kan få till en svensk modell för en rättvis klimatomställning. Vi var ense om att det behövs ett politiskt ledarskap, en gemensam berättelse om vad vi vill uppnå och ett kompetenslyft för att skapa förståelse för klimatomställningens möjligheter och utmaningar.

Det gör mig glad att så många aktörer från näringsliv, akademi, politik, fackförbund och civilsamhälle ville samlas för att diskutera klimatomställningen, en av vår tids viktigaste frågor. För det är precis det som behövs för att lyckas – att hela samhället gemensamt arbetar för en rättvis klimatomställning.

Breda och långsiktiga lösningar

På TCO tror vi att det behövs fler breda och långsiktiga överenskommelser i viktiga politiska frågor. Väljarna håller med. Nio av tio vill att riksdagspartierna kommer överens i viktiga frågor. Det är också därför vi har startat projektet Arena för dialog, med syfte att lyfta behovet av breda överenskommelser i frågor som kräver stabilitet och förutsägbarhet.

Det är inom ramen för Arena för dialog som TCO den 21 september höll samtal om vad som krävs för en rättvis klimatomställning. Klimatet är nämligen ett bra exempel på en komplex fråga som kräver gemensamma och långsiktiga lösningar, framarbetat av flera aktörer från olika sektorer.  

En svensk modell för klimatomställning

För att få till en rättvis klimatomställning tror vi att det krävs en svensk modell, likt den vi har på arbetsmarknaden, där alla berörda parter mejslar fram lösningar som blir stabila, förutsägbara och långsiktiga. Det var också det som var i fokus under samtalet.

Samtalet resulterade i några övergripande slutsatser som alla var ense om behövs för att lyckas med en rättvis klimatomställning. Dessa var ett politiskt ledarskap, en gemensam berättelse och ett kompetenslyft.

Det behövs ett politiskt ledarskap som har förmåga att se behoven av systemförändringar och kan visa vägen i målkonflikter. Ett konkret behov är att hitta sätt för byråkratin att öka takten i exempelvis tillståndsfrågor.

Klimatomställningen utmanar oss som individer och innebär stora förändringar i vardags- och arbetsliv. Det behövs en gemensam berättelse om vad en rättvis klimatomställningen innebär för konkurrenskraft, bättre livsmiljöer och arbetstillfällen för att skapa trygghet i omställningen. Den berättelsen måste vi alla vara med och bidra till.

Det behövs kompetens för klimatomställningen, men det handlar inte endast om ingenjörer och nya processer i industrin. Det behövs också ett kompetenslyft för att skapa förståelse för klimatomställningens möjligheter och utmaningar. Goda exempel finns att hitta i till exempel Frankrike och Norge, där parterna och politiken arbetar tillsammans. 

Goda förutsättningar för klimatomställningen

Sverige har goda möjligheter att vara snabba, framgångsrika och rättvisa i vår nödvändiga omställning för klimatet. Aldrig har läget varit allvarligare och aldrig har förutsättningarna varit bättre för att göra något åt det, som någon sa under samtalet. Jag och TCO kommer att ta stafettpinnen vidare och lovar att vi kommer vara en pådrivande aktör för ett grönare och mer rättvist Sverige.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström