TCO på DN debatt: Väljarna söker långsiktighet – men politikerna sviker

Demokrati

Debattartikel

2022-10-11

Många uppfattade valrörelsen som alltför aggressiv och förväntar sig nu långsiktigt ansvarstagande från politiken. Samtidigt ger allmänheten ett underbetyg till hur regering och riksdag skött sig den gångna mandatperioden. Nu måste den nya riksdagen och den tillträdande regeringen lyssna på väljarna, skriver Therese Svanström i en debattartikel i DN. 

Nio av tio vill att riksdagspartierna kommer överens i viktiga frågor. Det visar en eftervalsundersökning med över 12 000 svarande som TCO låtit Novus genomföra. Samtidigt tycks partistrateger från höger till vänster underskattat väljarkårens syn på breda överenskommelser på långsiktiga politiska frågor och i stället valt en konfliktlinje som allmänheten inte alltid gillar. Drygt hälften svarar i undersökningen att de politiska partierna i riksdagen varit dåliga eller mycket dåliga på att hitta breda överenskommelser under den gångna mandatperioden 

Fyra områden för breda överenskommelser

Alla frågor varken kan eller ska landa i brett samförstånd. TCO har däremot identifierat flera områden där det både ur ett samhällsperspektiv och ett arbetsmarknadsperspektiv är nödvändigt med lösningar som håller över tid. Inom dessa finns också ett mycket starkt stöd för breda överenskommelser: Pensioner, skatter och välfärdens finansiering, energin och trygghetssystemen. 

Lyssna på allmänheten

När den nya riksdagen nu tillträtt hoppas vi att de partier som kommer att bilda och utgöra underlag för den tillträdande regeringen – och partierna i opposition – lyssnar på allmänhetens önskan om att hitta lösningar som håller över tid i avgörande, långsiktiga frågor. TCO vill utgöra en arena som kan bidra till att möjliggöra sådant samarbete. 

Läs hela debattartikeln på dn.se 

Allmänheten ger underbetyg till politiken

88 procent av väljarna tycker att det är viktigt att man kommer överens kring stora och viktiga frågor och en majoritet, 54 procent, tycker också att partierna i riksdagen under förra mandatperioden var dåliga på stora överenskommelser. Endast 12 procent tycker att partierna var bra.   

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström

TCO på DN debatt: Väljarna söker långsiktighet – men politikerna sviker

Breda politiska överenskommelser är svåra att få till och lätta att rasera. Den avgående regeringens dribblande i pensionsfrågan är ett tydligt exempel. Vår eftervalsundersökning visar att väljarna efterfrågar det motsatta, skriver Therese Svanström, på DN Debatt.

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström

TCO påminner riksdagsledamöter om viktiga frågor för tjänstemännen

När riksdagen öppnades mötets de 349 ledamöterna av ett brev från TCO:s ordförande Therese Svanström. "Jag och TCO vill gärna påminna om några frågor som är viktiga för våra tolv förbund och de 1,2 miljoner medlemmarna", skriver hon bland annat. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström