A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

A-kassa

Rapport

2022-05-16

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

  • A-kassan ger inte trygghet idag. Många behöver göra stora förändringar i sin ekonomi även om arbetslösheten är en kort period. 
  • TCO vill att taket i a-kassan höjs permanent. 
  • TCO vill också att a-kassan indexeras så värdet inte urholkas när löner och priser ökar. 

För att den som förlorar jobbet ska kunna få goda möjligheter att antingen ställa om eller hitta ett jobb som motsvarar ens kompetens behöver det utgå en rimlig ersättning. En sådan nivå är 80 procent av tidigare arbetsinkomst i a-kassa. Men så ser det inte ut idag, utan a-kassan urholkas allt mer till en grundförsäkring där i stället parterna och fackföreningar måste gå in med kompletterande stöd.

Drygt 15 procent av de heltidsarbetande får 80 procent av tidigare arbetsinkomst i a-kassa, vid det ordinarie regelverket. För tjänstemännen är det knappt 8 procent. Dessutom visar rapporten på en minskande trend de tre senaste åren. För varje år som taket i försäkringen inte höjs blir det fler och fler som inte får en rimlig andel av sin tidigare lön ersatt av a-kassa om man blir arbetslös. Det innebär i sin tur en minskad ekonomisk trygghet för den som blir arbetslös och därmed sämre möjligheter att komma tillbaka till ett arbete som dessutom matchar ens kompetens. Det innebär även att exempelvis familjer där en förälder blir arbetslös kan behöva göra stora förändringar i sin ekonomi, trots att det ofta handlar om en relativt kort period av arbetslöshet.

För att lösa detta föreslår TCO därför att taket i a-kassan höjs och indexeras så att värdet inte urholkas när löner och priser ökar.

Läs rapporten:

A-kassan urholkas år efter år - Så påverkas hushållens ekonomi

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart