Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

A-kassa

Blogg

2021-12-14

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan var tänkt att ge 80 procent av tidigare lön om man blir arbetslös. Men arbetslöshetsförsäkringen kompenserar inte längre för inkomstbortfall. För de flesta motsvarar ersättningen bara 50 – 60 procent av den tidigare lönen, eller mindre än så – det är självklart svårt att klara sin ekonomi på det. Även tjänstemännen behöver få en rimlig del av sin inkomst ersatt vid arbetslöshet.

 

Tabellen visar ersättningen vid arbetslöshet vid några olika månadslöner. Medianlönen för samtliga som arbetar heltid är ca 33 000 kronor. Medianlönen för tjänstemännen är ca 40 000 kronor. Tabellen visar att vid en medianlön får man ca 60 procent av lönen i ersättning vid arbetslöshet. I kronor räknat innebär det att man ska klara sin ekonomi på ca 10 000 kronor mindre varje månad. Vid medianinkomsten för en tjänsteman innebär det att man ska klara sin ekonomi på ca 15 000 kronor mindre varje månad.

Det tillfälligt höjda taket i a-kassan (från som mest 910 kronor per arbetslöshetsdag till nu som är max 1 200 kr per arbetslöshetsdag) har gjort att något fler, 2 av 10 i stället för 1 av 10 av de heltidsarbetande tjänstemännen, skulle få 80 procent av sin tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet.

Av samtliga som arbetar heltid får 5 av 10 80 procent i ersättning vid de temporära nivåerna som gäller nu till och med 2022, i stället för 1 av 10 vid de ordinarie nivåerna. (Källa: SCB Fasitmodellen, Beräkningar TCO)

Varför är arbetslöshetsersättningen viktig?

Att människor känner trygghet inför arbetslöshet är en viktig del av välfärden. Trygghet är också viktigt för vår förmåga att ställa om och möta arbetsmarknadens förändring. Vi kommer alltid leva med förändringar som skapar dynamik på arbetsmarknaden. Digitalisering, automatisering och klimatfrågan kräver att vi har förmågan att ställa om, och i en omställning är a-kassan central.

Arbetslöshetsförsäkringen bygger på inkomstbortfallsprincipen och är inte tänkt att ersätta hela den tidigare inkomsten men den som blir arbetslös ska kunna koncentrera sig på att hitta ett nytt jobb och inte drabbas av en drastisk försämring av privatekonomin.

TCO vill att de nu tillfälliga nivåerna i a-kassan permanentas. Och även att taket indexeras så att ersättningens värde inte urholkas när lönerna och priserna ökar.

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart